Andre produkter

Reparere en Windows XP-installasjon ved hjelp av installasjonsplaten

Reparere en Windows XP-installasjon

 1. Sett Windows XP-installasjonsplaten i CD/DVD-stasjonen.

 2. Start datamaskinen på nytt.

 3. Hvis du får se et varsel, trykker du en vilkårlig tast for å starte datamaskinen fra CDen.

  Hvis du ikke får til å starte maskinen fra CDen, kan det hende du må endre BIOS-innstillingene til datamaskinen. Du finner mer informasjon i avsnittet "Starte datamaskinen fra CDen".

 4. Når du får se Velkommen til konfigureringen, trykker du på Enter.

 5. Du starter konfigureringen av Windows XP ved å trykke på Enter.

  Ikke trykk R for å velge alternativet for å reparere en Windows XP-installasjon ved hjelp av gjenopprettingskonsollen.

 6. Når lisensavtaleskjermen for Windows XP vises, trykker du F8 for å godta.

 7. Velg aktuell Windows XP-installasjon, og trykk deretter R for å starte reparasjonen.

 8. Følg instruksjonene på skjermen.

Starte datamaskinen fra CDen

 1. Slå på datamaskinen.

 2. Mens datamaskinen starter opp, følger du med på nedre del av skjermen for å se meldingen om hvordan du får tilgang til BIOS.

  Som regel må du enten trykke Delete, F1, F2 eller F10.

 3. På BIOS-skjermen velger du oppstartsmenyen (Boot-menyen).

  ("Boot" refererer til plasseringen der programvaren som trengs for å starte datamaskinen, er lagret.)

 4. Velg at CD- eller DVD-stasjonen skal være første oppstartsenhet på listen.

 5. Lagre endringene og lukk BIOS-konfigureringen.

  Når du starter datamaskinen med produkt-CDen, får du opp meldingen "press any key to boot from CD" ("trykk på en vilkårlig tast for å starte datamaskinen fra CDen"). Hvis du ikke trykker på en tast, forsøker datamaskinen å starte opp fra neste oppstartsenhet på listen i BIOS-innstillingene. Meldingen som ber deg trykke en tast, vises kun en kort stund, så du må følge med på skjermen mens maskinen starter.

 6. Trykk en vilkårlig tast for å starte datamaskinen fra Windows XP-installasjonsplaten.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v53232680_EndUserProfile_no_no
Operativsystem: Windows XP
Sist endret: 02/06/2014