Om administrering av meldinger og varsler

Norton 360 Online viser meldinger på flere måter og på flere steder.

Det er mulig at du får se meldinger på følgende steder:

Systemstatusfeltet på skrivebordet i Windows

Flere typer meldinger fra Norton 360 Online vises til høyre for oppgavelinjen, i systemstatusfeltet. Hvis PCen din f.eks. har vært slått av og ikke koblet til Internett på en stund. I slike tilfeller ser du en melding om at beskyttelsen kanskje ikke er oppdatert.

Et annet varsel vises hvis en sikkerhetsinnstilling er slått av. Denne meldingen advarer deg om at datamaskinen kanskje ikke er sikker, og hjelper deg med å slå på innstillingen.

I de fleste tilfeller kan du klikke på varselet hvis du vil åpne Norton 360 Online og løse problemene.

Generell status i hovedvinduet i Norton 360 Online

Varsler og andre meldinger vises midt i hovedvinduet. Fargen på meldingen angir hvor alvorlig den er. Hvis meldingen er grønn, er datamaskinen beskyttet. Hvis meldingsfargen er oransje eller rød, må du utføre relevante handlinger for å sikre at du fremdeles er beskyttet.

Beskyttelseskategorier og -detaljer for Norton 360 Online

Norton 360 Online viser også individuelle statusområder for hver beskyttelsesfunksjon, som PC-sikkerhet, Identitet, Sikkerhetskopiering og PC-optimalisering. Statusområdene viser hvor mange problemer som må løses for hver funksjon. Du kan bruke Vis detaljer under hvert av statusområdene hvis du vil se mer informasjon om de aktuelle problemene. Du kan bruke knappen Løs nå hvis du vil løse alle problemer som må fikses for å sikre datamaskinen.

Norton 360 Online-gadget i Windows-sidepanelet

I Windows Vista og Windows 7 viser Norton 360 Online sikkerhetsstatusen til datamaskinen i Norton 360 Online-miniprogrammet i Windows-sidepanelet.

Om Norton 360 Online-varsler og -meldinger

Om å holde datamaskinen trygg

Se gjennom varsler fra Auto-Protect

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v5317328_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/10/2011