Om Norton Business Suite-status

Norton Business Suite viser sikkerhetsstatusen til datamaskinen i delen Sikkerhet i hovedvinduet. Avhengig av sikkerhetsstatusen til datamaskinen viser Norton Business Suite systemstatusen som Beskyttet, Merknad eller Trussel.

Systemstatusindikatoren viser en av følgende statuser:

Beskyttet

Viser at datamaskinen er beskyttet mot trusler, risikoer og skader.

Merknad

Viser at datamaskinen trenger din oppmerksomhet.

Klikk på Løs nå nederst i Norton Business Suite-hovedvinduet for å løse sikkerhetstrusler på datamaskinen.

Trussel

Viser at datamaskinen er utsatt for risiko.

Klikk på Løs nå nederst i Norton Business Suite-hovedvinduet for å løse sikkerhetstrusler på datamaskinen.

Norton Business Suite viser også individuelle sikkerhetsstatuser for hver beskyttelseskategori, som Sikkerhet, Identitet, Sikkerhetskopiering og Optimalisering. Avhengig av sikkerhetsstatusen til de ulike komponentene merkes statusområdet til de fire beskyttelseskategoriene som Beskyttet, Merknad og Trussel.

Når system- eller beskyttelseskategoristatusene er Trussel eller Merknad, kan du klikke på Løs nå nederst i Norton Business Suite-hovedvinduet for å løse alle sikkerhetstrusler på datamaskinen.

Reagere på statusindikatorer for sikkerhet

Om hovedvinduet i Norton Business Suite

Vise detaljer for beskyttelsesfunksjoner

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v5317320_N360_Business_CC_2014_no_no
Sist endret: 07/05/2013