Om Norton Business Suite-status

Norton Business Suite viser sikkerhetsstatusen til datamaskinen i delen Sikkerhet i hovedvinduet. Avhengig av sikkerhetsstatusen til datamaskinen viser Norton Business Suite systemstatusen som Beskyttet, Merknad eller Trussel.

Systemstatusindikatoren viser en av følgende statuser:

Beskyttet

Viser at datamaskinen er beskyttet mot trusler, risikoer og skader.

Merknad

Viser at datamaskinen trenger din oppmerksomhet.

Klikk på Løs nå nederst i Norton Business Suite-hovedvinduet for å løse sikkerhetstrusler på datamaskinen.

Trussel

Viser at datamaskinen er utsatt for risiko.

Klikk på Løs nå nederst i Norton Business Suite-hovedvinduet for å løse sikkerhetstrusler på datamaskinen.

Norton Business Suite viser også individuelle sikkerhetsstatuser for hver beskyttelseskategori, som Sikkerhet, Identitet, Sikkerhetskopiering og Optimalisering. Avhengig av sikkerhetsstatusen til de ulike komponentene merkes statusområdet til de fire beskyttelseskategoriene som Beskyttet, Merknad og Trussel.

Når system- eller beskyttelseskategoristatusene er Trussel eller Merknad, kan du klikke på Løs nå nederst i Norton Business Suite-hovedvinduet for å løse alle sikkerhetstrusler på datamaskinen.

Reagere på statusindikatorer for sikkerhet

Om hovedvinduet i Norton Business Suite

Vise detaljer for beskyttelsesfunksjoner

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v5317320_N360_Business_CC_2014_no_no
Sist endret: 07/05/2013