Andre produkter

PC-optimalisering - detaljer

Den permanente stasjonen på datamaskinen lagrer alle filene og programmene dine, og Windows-operativsystemet. Noen av filene er permanente og noen er midlertidige.

Midlertidige filer brukes sammen med programmer for å lagre informasjon mens programmene kjører. Disse filene blir igjen på harddisken etter at programmet lukkes. PCens filsystem kan ikke skille mellom midlertidige og permanente filer, og må derfor holde rede på alle filene.

Etter hvert som filene hoper seg opp, får PCens filsystem vanskeligheter med å finne plass til å lagre legitime filer som musikk, bilder og dokumenter. Derfor deler filsystemet de legitime filene opp i fragmenter, som passer inn på den ledige plassen på diskene. PCen kan bli tregere når den må holde rede på disse filene og finne permanente filer blant de midlertidige filene.

PC-optimalisering har følgende funksjoner for å bli kvitt uønskede filer og forbedre PCens ytelse:

 • Diskoptimalisering knytter sammen separerte filsegmenter.

  Over tid spres informasjonsdelene som filene består av, rundt omkring på harddisken. Denne prosessen kalles fragmentering. Jo mer du bruker datamaskinen, jo mer fragmentert blir disken. En fragmentert harddisk behandler mange små filer hver gang du kjører nettleseren, mediespilleren, tekstbehandleren eller andre programmer. PCen blir derfor tregere og tregere jo mer fragmentert harddisken blir.

 • Filopprydding sletter unødvendige midlertidige filer, inkludert filer som er lagt igjen av nettleseren, Internett-søkeord og andre midlertidige filer.

  Opprydding av midlertidige Windows-filer sletter uønskede midlertidige filer og Windows-filrot. Ved å slette uønskede filer frigjør du plass på harddisken og forbedrer ytelsen til datamaskinen.

  Opprydding av midlertidige Internet Explorer-filer sletter uønskede elementer som har samlet seg opp i løpet av Internett-bruk og nedlastninger. Dette omfatter hurtigbufferfiler, Internett-søk og andre midlertidige filer. Når disse filene slettes, får du mer ledig plass på disken. Hvis du kjører Opprydding uten å lukke nettleseren eller direktemeldingsprogrammer, er det ikke sikkert at alle hurtigbufferfiler blir slettet.

 • Opprydding av logg for Internet Explorer sletter unødvendige Internett-loggelementer som har samlet seg opp i løpet av nettøkter. Sletting av disse filene sikrer at mulige personlige opplysninger som befinner seg i Internett-loggen din, ikke forblir på harddisken. Hvis du kjører Opprydding uten å lukke nettleseren eller direktemeldingsprogrammer, er det ikke sikkert at alle hurtigbuffer- og loggfiler blir slettet.

 • Registeropprydding sletter unøyaktige og utdaterte oppføringer i Windows-registret som kan føre til feil.

  Windows-registret inneholder eventuelt ugyldige ActiveX/COM-oppføringer, filtyper, programbaner, skrifttyper, VxD-oppføringer eller manglende filer.

 • Diagnoserapporten viser opplysninger som maskinvareprofil, operativsystem og systemgjenopprettingspunkter.

  Du kan også se ressursbruk, oppstartsprogrammer, installerte programmer, nettverkstilkobling og Norton 360 Online-status. Etter at Norton 360 Online har gjennomsøkt datamaskinen og samlet inn data, viser diagnoserapporten status for systemet, problemer som ble oppdaget og løsninger på disse. Du kan bruke denne rapporten til å fikse problemene.

 • Norton 360 Online oppstartsstyrer hjelper deg med å styre og kontrollere oppstartsprogrammene som er innstilt til å starte mens datamaskinen starter opp.

  Når du slår på datamaskinen, er det enkelte programmer som kjører under oppstartsfasen. Du kan slå av disse programmene ved oppstart, og kjøre dem på et senere tidspunkt.

Du kan bruke følgende alternativer under Ting du kan gjøre :

Kjør diskoptimalisering

Gjennomfører Diskoptimalisering for å defragmentere de fragmenterte delene av harddisken.

Diskoptimalisering kan kun kjøres når disken har mer enn 15 prosent ledig plass.

Kjør filopprydding

Utfører Filoppryding for å slette midlertidige filer i Windows og midlertidige filer i Internet Explorer.

Kjør registeropprydding

Gjennomfører registeropprydding for å slette unøyaktige og foreldede oppføringer i Windows-registeret.

Kjør diagnoserapport

Oppretter en diagnoserapport om problemene på datamaskinen din.

Kjør Oppstartsstyrer

Kjører Oppstartsstyring for å administrere oppstartsprogrammene og redusere datamaskinens oppstartstid.

Du kan utføre opprydding i loggfiler for Internet Explorer med alternativet Oppgaveplanlegging i vinduet Innstillinger, eller alternativet Brukerdefinert oppgave i vinduet Søk.

Hvis Norton 360 Online finner problemer på datamaskinen, kan du bruke alternativet Løs nå for å løse problemene.

Som med andre oppgaver i Norton 360 Online, kjører PC-optimalisering automatisk. Du trenger ikke å kjøre PC-optimalisering manuelt hver gang. Hvis du vil, kan du planlegge PC-optimaliseringsaktivitetene ved å bruke alternativet Oppgaveplanlegging i vinduet Innstillinger.

Kjøre registeropprydding

Kjøre diagnoserapport

Optimalisere permanente disker manuelt

Kjøre et søk for å rydde opp i diskrot

Om disk- og filfragmentering

Om PC-optimalisering

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v5311210_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 18/10/2011