Andre produkter

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Sikkerhetsloggen inneholder en logg over alle aktivitetene som Norton 360 Online har utført på datamaskinen.

Du kan se detaljer om alle aktivitetene, inkludert:

 • Varsler og hendelsesmeldinger fra sikkerhetsloggen

 • Resultater av forskjellig søk

 • Informasjon som har blitt sendt inn til webområdet Symantec Security Response

 • Isolerte elementer

 • Norton 360 Online brannmuraktiviteter

 • Norton 360 Online PC-optimaliseringsaktiviteter

 • Norton 360 Online sikkerhetskopiering og gjenoppretting

 • Sikkerhetsoppgaver som Norton 360 Online har utført i bakgrunnen

Alle kategorier vises i følgende grupper i rullegardinlisten Vis, ut fra funksjon:

 • All aktivitet

 • Beskyttelse og ytelse

 • Innsendinger og feil

 • PC-optimalisering

 • Til informasjon

Elementer relatert til ulike produktfunksjoner vises i sine respektive kategorier i vinduet Sikkerhetslogg. Sikkerhetselementer relatert til isolasjonsfunksjonen vises for eksempel under kategorien Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg. I tillegg vises vinduet Sikkerhetslogg detaljer om hvert element i ruten Detaljer.

Slik viser du elementer i Sikkerhetslogg:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Oppgaver.

 2. Klikk på Kontroller sikkerhetslogg under Generelle oppgaver i vinduet Oppgaver.

 3. Velg den elementkategorien du vil vise i Sikkerhetslogg, fra rullegardinlisten Vis. Velg mellom følgende alternativer:

  Nyeste loggelementer

  Med visningen Nyeste loggelementer i vinduet Sikkerhetslogg ser du varslene du har mottatt i løpet av den siste uken. Det viser en liste over visse nylige sikkerhetshendelser.

  Alle loggelementer

  Med visningen Alle loggelementer i vinduet Sikkerhetslogg ser du hele sikkerhetsloggen.

  Søkeresultat

  Du kan søke gjennom datamaskinen for å se etter virus, spionprogrammer, skadelig programvare og sikkerhetsrisikoer.

  I visningen Søkeresultater i vinduet Sikkerhetslogg vises resultatene av søkene du har kjørt.

  Løste sikkerhetsrisikoer

  Sikkerhetsrisikoer inkluderer mistenkelige programmer som kan sette sikkerheten til datamaskinen i fare.

  I visningen Løste sikkerhetsrisikoer i vinduet Sikkerhetslogg vises en liste over sikkerhetsrisikoer som Norton 360 Online har oppdaget og deretter enten reparert, satt i isolasjon eller fjernet. De isolerte elementene vises i visningen Isolasjon. Du kan også se isolerte elementer i visningen Isolasjon.

  Uløste sikkerhetsrisikoer

  Sikkerhetsrisikoer inkluderer mistenkelige programmer som kan sette sikkerheten til datamaskinen i fare.

  I visningen Uløste sikkerhetsrisikoer i vinduet Sikkerhetslogg vises en liste over sikkerhetsrisikoer som Norton 360 Online ikke klarte å reparere, fjerne eller isolere.

  Visse trusler krever omstart av systemet. Loggene for slik trusler kan først tømmes etter at du har startet systemet på nytt.

  Isolasjon

  Sikkerhetsloggisolasjon er et trygt sted på datamaskinen der elementer kan isoleres mens du avgjør hva du vil gjøre med dem.

  I visningen Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg vises alle sikkerhetsrisikoer som er isolert i Sikkerhetsloggisolasjon.

  SONAR-aktivitet

  Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) identifiserer nye trusler basert på mistenkelig oppførsel fra programmer. SONAR oppdager og beskytter datamaskinen mot skadelig kode, selv før nye virusdefinisjoner er tilgjengelige gjennom LiveUpdate.

  Visningen SONAR-aktivitet i Sikkerhetslogg -vinduet viser mer informasjon om sikkerhetsrisikoer som SONAR har oppdaget. Kategorien viser også aktiviteter som endrer datamaskinens konfigurasjon eller innstillinger.

  Med alternativet Flere detaljer i denne kategorien ser du mer informasjon om ressursene som aktiviteten påvirker.

  Brannmur - Nettverk og tilkoblinger

  Brannmuren overvåker kommunikasjonen mellom din datamaskin og andre datamaskiner på Internett.

  Kategorien Brannmur - Nettverk og tilkoblinger i vinduet Sikkerhetslogg viser informasjon om nettverkene datamaskinen din kobler seg til. Den viser også handlingene du har utført for å klarere eller begrense nettverk og datamaskiner.

  Her vises også en logg med alle TCP/IP-tilkoblinger som har blitt gjort med datamaskinen. Nettverksforbindelser logges når forbindelsen avbrytes.

  I visningen Sikkerhetslogg - Avanserte detaljer i denne kategorien kan du endre klarerings- eller begrensningsinnstillinger for datamaskiner og nettverk.

  Brannmur - Aktivitet

  Brannmuren overvåker kommunikasjonen mellom din datamaskin og andre datamaskiner på Internett. Brannmuren bruker regler for å kontrollere Internett-tilgang til og fra datamaskinen.

  I visningen Brannmur - Aktivitet i vinduet Sikkerhetslogg vises reglene som brannmuren oppretter. De reglene som du har opprettet, vises også i denne visningen.

  Vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer for denne kategorien viser de opprettede programreglene. Dessuten kan du tillate en regel for et blokkert program.

  Inntrengingsforhindring

  Inntrengingsforhindring søker gjennom all nettverkstrafikk som går ut og inn av datamaskinen din, for å se etter kjente trusler.

  I visningen Inntrengingsforhindring i vinduet Sikkerhetslogg vises detaljer om ny aktivitet i Inntrengingsforhindring.

  I vinduet Sikkerhetslogg - Avanserte detaljer i denne kategorien kan du velge om du vil bli varslet når Inntrengingsforhindring oppdager en inntrengingsforhindringssignatur.

  Download Insight

  Download Insight analyserer alle kjørbare filer du laster ned for å finne ryktenivåene deres. Du får deretter informasjon om resultatene av analysen, ut fra innstillingene for Download Insight.

  Visningen Download Insight i vinduet Sikkerhetslogg viser detaljer for hendelser som Download Insight har behandlet og varslet om. Denne visningen gir også informasjon om handlinger du kan utføre ut fra omdømmedata om hendelsene.

  AntiSpam

  Norton AntiSpam beskytter datamaskinen fra kontakt med uønsket e-post.

  I visningen AntiSpam i vinduet Sikkerhetslogg vises detaljer om e-posten som AntiSpam har behandlet.

  Identitet

  De ulike funksjonene i Identity Safe hjelper deg med å styre identiteter og gir ekstra sikkerhet når du utfører elektroniske transaksjoner.

  Visningen Identitet i vinduet Sikkerhetslogg viser definisjonene for beskyttelse mot nettfisking som Norton 360 Online laster ned når du kjører LiveUpdate for å laste ned de nyeste virusdefinisjonene.

  Norton manipuleringsbeskyttelse

  Norton manipuleringsbeskyttelse beskytter Norton-produktet mot angrep eller endringer fra ukjente, mistenkelige eller truende programmer.

  I visningen Norton manipuleringsbeskyttelse i vinduet Sikkerhetslogg vises detaljer om uautoriserte forsøk på å endre Symantec-prosesser. Oppgaver som blokkeres av Symantec-produktet, vises også på listen.

  Ytelsesvarsel

  Du kan bruke ytelsesvarsel-funksjonen til å studere, overvåke og analysere effekten av systemaktiviteter på datamaskinen.

  I visningen Ytelsesvarsel i vinduet Sikkerhetslogg vises detaljer om effekten av prosessene som kjøres på datamaskinen. Detaljene inkluderer prosessnavn, ressursene den bruker, hvor mye ressurser som må til samt prosessens totale effekten på datamaskinen. I tillegg vises logger relatert til ytelsesvarsler samt programmene du har utelatt fra ytelsesvarsler.

  Bruksbasert abonnement

  Med Bruksbasert bredbåndsabonnement kan du sette opp policyer og begrense Internett-bruken i Norton 360 Online. Du kan definere hvor mye nettverksbåndbredde Norton 360 Online kan bruke.

  Visningen Bruksbasert abonnement i sikkerhetsloggvinduet inneholder detaljer om handlingene du utførte for å begrense Internett-bruken for Norton 360 Online.

  Sikkerhetskopi

  Visningen Sikkerhetskopi viser listen over sikkerhetskopieringer og gjenopprettinger du har utført.

  Områder rapportert til Symantec

  Det kan hende du noen ganger har sendt inn evalueringer av visse websider til Symantec.

  Visningen Områder rapportert til Symantec i vinduet Sikkerhetslogg viser alle webområder du har rapportert til Symantec for godkjenning.

  Feil med e-post

  E-postfeil inkluderer alle feil som oppstår når Norton 360 Online prøver å sende, laste ned eller søke igjennom en e-post som du sender eller mottar.

  Visningen Feil med e-post i Sikkerhetslogg viser informasjon om alle varsler om e-postfeil som du har mottatt. Denne informasjonen inkluderer feiltype og feilmelding. Denne visningen har også informasjon om emne, avsender og mottaker for meldingen i varselet.

  Norton fellesskapsovervåkning

  Med funksjonen Norton fellesskapsovervåkning kan du sende inn mistenkelig sikkerhets- eller programdata til analyse hos Symantec. Symantec vurderer dataene for å identifisere nye trusler.

  I visningen Norton fellesskapsovervåkning i vinduet Sikkerhetslogg vises en liste med filer som du har sendt inn til Symantec for analyse. Filer (på forskjellige stadier av innsendingsprosessen) vises også i listen.

  Registeropprydding

  Windows-registeret kan inneholde oppføringer som refererer til filer som ikke eksisterer. Slike ødelagte registeroppføringer kan føre til at datamaskinen går saktere. Registeropprydding søker gjennom datamaskinen og rydder opp i ødelagte registeroppføringer som den finner.

  Visningen Registeropprydding i vinduet Sikkerhetslogg viser listen over registeroppryddingsaktiviteter som er blitt utført på datamaskinen.

  Filopprydding

  Filopprydding-funksjonen fjerner uønskede midlertidige filer, inkludert filer som er lagt igjen av nettleseren, Internett-søkeord og andre midlertidige filer.

  Visningen Filopprydding i vinduet Sikkerhetslogg viser listen over filoppryddingsaktiviteter som er blitt utført på datamaskinen.

  Diskoptimalisering

  Diskoptimalisering er en prosess som rydder opp i filenes fysiske beliggenhet. Filer og metadata ryddes, slik at det tar kortere tid å lese dataene.

  Diskoptimaliseringsvisningen i vinduet Sikkerhetslogg viser listen over diskoptimaliseringsaktiviteter som er blitt utført på datamaskinen.

  Stillemodus (manuelt)

  I Stillemodus undertrykkes varsler, og de fleste bakgrunnsaktiviteter stanses midlertidig.

  Visningen Stillemodus i Sikkerhetslogg viser en oppsummering av økter i stillemodus.

  Oppsummeringen inneholder følgende informasjon:

  • Hvilken type stillemodus som er på, f.eks. manuell stillemodus eller automatisk stillemodus

  • Typen program som slår på stillemodus, f.eks. platebrenning eller TV-opptak

  • Navnet på det egendefinerte programmet som slår på stillemodus

  • Om stillemodus er av eller på

  LiveUpdate

  LiveUpdate henter de siste virusdefinisjons- og programoppdateringene til alle Symantec-produktene som er installert på datamaskinen. Disse oppdateringene beskytter datamaskinen mot nylig oppdagede trusler.

  I visningen LiveUpdate i vinduet Sikkerhetslogg vises resultatene av LiveUpdate-aktivitetene på datamaskinen. Informasjonen inkluderer viktigheten, status og varighet for LiveUpdate-øktene på datamaskinen.

 4. Klikk på en rad for å vise detaljer om det aktuelle elementet.

  Hvis du vil se mer utfyllende informasjon om et element, klikker du på Flere detaljer i Detaljer -ruten, eller dobbeltklikker på den bestemte raden. Du kan vise avanserte detaljer om elementet i vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer, og utføre handlinger etter behov. I enkelte kategorier åpner alternativet Flere detaljer vinduet File Insight, som viser detaljer om valgt hendelse i sikkerhetsloggen. Du må bruke koblingen Alternativer i Sikkerhetslogg -vinduet til å velge en handling som Norton 360 Online skal utføre på elementer i disse kategoriene. Alternativer -koblingen er også tilgjengelig i vinduet File Insight for visse elementer.

Om vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer

Søke i Sikkerhetslogg

Håndtere elementer i isolasjon

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v5187720_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011