Andre produkter

Slå Beskyttelse mot nettfisking av og på

Beskyttelse mot nettfisking beskytter deg mot å besøke usikre webområder. Beskyttelse mot nettfisking i Norton 360 Online analyserer sikkerhetsnivået på webområdene du besøker, og viser sikkerhetsopplysninger i popup-vinduet Norton områdesikkerhet. Beskyttelse mot nettfisking blokkerer i tillegg forsøk på å besøke webområder som er bekreftet som bedragerske.

Norton områdesikkerhet -vinduet forteller deg om webområdet du besøker er trygt eller utrygt.

Du kan aktivere eller deaktivere Beskyttelse mot nettfisking under Trygg surfing i vinduet Innstillinger for identitetsbeskyttelse

Aktivere eller deaktivere Beskyttelse mot nettfisking

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Identitetsbeskyttelse under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. I raden Beskyttelse mot nettfisking gjør du ett av følgende:

    • Hvis du vil slå av beskyttelse mot nettfisking, går du til raden Beskyttelse mot nettfisking og flytter Av / -bryteren til høyre mot Av.

    • Hvis du vil slå på beskyttelse mot nettfisking, går du til raden Beskyttelse mot nettfisking og flytter Av / -bryteren til venstre mot .

  4. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

  5. Klikk på Lukk.

Om beskyttelse mot nettfisking

Rapportere feilevaluering av et webområde

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v45748153_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011