Andre produkter

Forsinkelse av automatisk fortsettelse

Med Forsinkelse av automatisk fortsettelse kan du utsette den automatiske kjøringen av Norton-oppgaver i bakgrunnen når datamaskinen går ut av dvale- eller standbymodus. Dette alternativet utsetter de automatiske bakgrunnsoppgavene så lenge som du angir, selv om datamaskinen er inaktiv.

Dvalemodus er en strømsparingsmodus som får datamaskinen til å slå seg av etter at den har lagret de gjeldende innstillingene og eventuelle kjørende programmer, på harddisken. Når du slår på en datamaskin som har vært i dvalemodus, gjenoppretter den alle programmene og innstillingene som sist var aktive. Standbymodus likner på dvalemodus. I standbymodus slås imidlertid bare unødvendige komponenter på datamaskinen av, som skjermen og diskstasjonen. Standbymodus kalles også hvilemodus.

Hvis automatiserte oppgaver starter med én gang datamaskinen vekkes fra dvale- eller standbymodus, kan det hende at maskinen er tregere. Ved å forsinke oppstarten til slike automatiske oppgaver, forbedrer du ytelsen og effektiviteten til maskinen. La oss for eksempel si at du stiller inn varigheten av forsinkelse av automatiske oppgaver til 5 minutter for en bestemt oppgave, og du så setter maskinen i dvalemodus eller standbymodus. Da vil bakgrunnsoppgavene kjøres fem minutter etter at datamaskinen starter igjen. Du kan forsinke det automatiske oppstartstidspunktet fra et minimum på ett minutt til maksimalt 20 minutter. Standardvarigheten er 10 minutter.

Du kan se en liste med automatiske bakgrunnsoppgaver i vinduet Norton Oppgaver. De automatiske oppgavene omfatter:

 • Automatisk LiveUpdate

 • Sikkerhetskopierer <navn på sikkerhetskopisett>

 • Diskoptimalisering

 • Inaktivt fullstendig systemsøk

 • Inaktivt hurtigsøk

 • Insight-optimalisering

 • Opprydding av Internett Explorer-logg

 • Rengjøring av midlertidige Internet Explorer-filer

 • Norton fellesskapsovervåkning

 • Norton Insight

 • Stadige oppdateringer

 • Opprydding av Windows-registeret

 • Opprydding av midlertidige Windows-filer

 • AntiSpam-vedlikehold

 • Lisensieringsvedlikehold

 • Insight-vedlikehold

 • Produktvedlikehold

Om Norton Oppgaver

Om Administrasjonsinnstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v39183704_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 06/11/2011