Andre produkter

Ny nettverkstilkobling

I vinduet Ny nettverkstilkobling kan du definere klareringsnivået til nettverket ditt. Nettverksklareringsnivået avgjør standardtilgangsnivået som andre enheter på et bestemt nettverk bruker til å få tilgang til din datamaskin. Enhver enhet på nettverket som ikke er spesifikt definert som klarert eller begrenset, bruker nettverkets klareringsnivå.

Ved å bruke vinduet Ny nettverkstilkobling kan du tildele ett av følgende klareringsnivåer til nettverket:

Delt

Legger til nettverket i Delt-listen

All nettverkstrafikk datamaskinen mottar fra et delt nettverk, filtreres. Enhetene på nettverket har kun tilgang til delte ressurser på datamaskinen din, som filer, mapper og skrivere.

Du bør velge dette klareringsnivået hvis du ikke stoler på alle enheter på dette nettverket og vil at Norton 360 Online skal beskytte deg mot virusangrep.

Beskyttet

Legger til nettverket i Beskyttet-listen

Et nettverk er på det beskyttede klareringsnivået når det ikke er klassifisert som klarert, delt eller begrenset. Alle delte ressurser som filer og skrivere er beskyttet mot uautorisert tilgang fra enheter på nettverket.

Hvis du velger dette klareringsnivået kan du forbli beskyttet mot kjente virusangrep.

Vinduet Ny nettverkstilkobling vises hvis datamaskinen samsvarer med følgende kriterier:

  • Du må stille Automatisk fil-/skriverdelingsstyring til Spør meg

  • Datamaskinen må ha minst én delt ressurs eller operativsystemet må være Windows Media Center.

  • Datamaskinen må bruke et privat IP-adresseområde

  • Datamaskinen må være tilkoblet en sikker trådløs eller trådet forbindelse

Dette alternativet er kun tilgjengelig i Windows XP.

Du kan også gå til Nettverkssikkerhetskart og redigere Nettverksdetaljer for å endre nettverkets klareringsnivå.

Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Om nettverkssikkerhetskartet

Vise enheter på nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v38678925_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 10/02/2011