Andre produkter

Brannmurdiagnoseveiviser: Begrenset sone-blokkeringsløsning

Begrenset sone-blokkering skjer når du prøver å få tilgang til en delt ressurs eller en IP-adresse til en begrenset datamaskin eller et begrenset nettverk.

Generelt sett bruker brannmurer begrenset sone-policyer til å beskytte en datamaskin mot enheter som ikke er klarerte. Når en datamaskin eller et nettverk legges til i brannmurens begrensede sone nekter brannmuren tilgang til eller fra de begrensede enhetene. Hvis du vet at enheten er trygg og du vil tillate uforespurt trafikk fra den, kan det være at du må justere begrenset sone-innstillingene. I alle tilfelle får din datamaskin fordelene av brannmurens begrenset sone-policy.

Norton Brannmur bruker Nettverkssikkerhetskart og brannmurregler til å tilby lignende beskyttelse. I nettverkssikkerhetskartet kan du angi klareringsnivået for enhetene som er tilkoblet datamaskinen. Hvis du tildeler en datamaskin eller et nettverk til listen Begrenset, blokkerer brannmuren den begrensede datamaskinen og enhetene som befinner seg på det begrensede nettverket. Du kan også bruke brannmurreglene til å angi tilgangsbegrensninger for en bestemt datamaskin eller nettverksadresse.

I tilfelle begrenset tilgang til en enhet eller et nettverk, kan ett eller flere av følgende være årsak til problemet:

 • Brannmurreglenes gjeldende innstillinger

 • Kriteriene til brannmurregler som er aktive for øyeblikket

 • Eksisterende klareringsnivåinnstillinger for enheter på hjemmenettverket

Det kan hende du må endre klareringsnivået til den begrensede enheten eller det begrensede nettverket for å kunne feilsøke blokkeringsproblemet med den begrensede sonen. Denne løsningen kan innebære å endre klareringsnivået til begrensede enheter og nettverk til Delt, Beskyttet eller Full klarering.

Norton 360 Online anbefaler at du bruker Brannmurdiagnoseveiviser til å fjerne blokkeringen. Med løsningene i veiviseren kan du analysere problemet og iverksette en passende handling for å løse det.

Brannmurdiagnoseveiviser er kun tilgjengelig i Windows 7.

Du kan bruke følgende alternativer i veiviseren til å løse problemet:

 • Deaktiver sonepolicyblokkering

  Dette alternativet lar Norton Brannmur omkonfigurere brannmurinnstillingene for å fjerne blokkeringen fra tilgang til de begrensede enhetene. Etter at du har tatt i bruk løsningen, gir Norton 360 Online deg beskjed om hvorvidt brannmuren fikk løst problemet. Hvis problemet ikke ble løst, kan du velge en annen løsning fra veiviseren.

 • Lær mer om dette problemet

  Med dette alternativet kan du få flere opplysninger om problemet. Når du klikker på dette alternativet, åpnes den kontekstfølsomme hjelpesiden. Denne siden forklarer årsaken bak dette problemet og foreslår løsninger.

 • Manuelt rekonfigurere soneinnstillinger ved hjelp av Nettverkskartet

  Når du velger dette alternativet åpnes nettverkssikkerhetskartet, slik at du kan utføre de nødvendige endringene av klareringsnivået til de begrensede enhetene.

 • Gransk nylige loggoppføringer i Sikkerhetsloggen for å avgjøre årsaken til blokkeringen

  Med dette alternativet kan du se logger og vise detaljene tilknyttet nettverksblokkeringen.

 • Deaktiver Norton Brannmur

  Du kan bruke dette alternativet til å slå av brannmuren midlertidig for å løse problemet.

  Vi anbefaler at du ikke deaktiverer Norton Brannmur, da datamaskinen ikke er beskyttet mot sikkerhetsrisikoer når brannmuren er av. Dette alternativet bør kun brukes som en nødløsning. Hvis du slår av Norton-brannmuren, må du huske å slå den på igjen senere.

Om nettverkssikkerhetskartet

Om Smart brannmur

Om brannmurinnstillinger

Om Norton brannmurdiagnose

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v38173941_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011