Brannmurdiagnoseveiviser: Løsning for klareringspolicyblokkering

Klareringspolicyblokkeringer oppstår når Norton Brannmur blokkerer en nettverkshendelse som bryter brannmurens klareringspolicyinnstillinger.

Alle brannmurer har sin egen klareringspolicy som er utformet for å begrense tilgang til en gruppe uautoriserte programmer eller hendelser som er klarerte. Du kan egentilpasse klareringspolicyen til å gi tilgangstillatelser til begrensede programmer som du vet er sikre. På denne måten forbedrer brannmurpolicyen brannmurens funksjonalitet uten å sette datamaskinens sikkerhet på spill.

Følgende to alternativer for funksjonen Avansert overvåkning av hendelser i Norton Brannmur bidrar til klareringspolicyen som brannmuren implementerer:

 • Overvåkning av programkomponenter

  Dette alternativet beskytter mot skadelige programmer som starter Internett-aktiverte programmer.

 • Overvåkning av programoppstart

  Dette alternativet beskytter mot skadelige programmer som kobler seg til trygge programmer uten å bli oppdaget.

Som regel begrenser Avansert overvåkning av hendelser tilgang til inntrengere som kan få uautorisert tilgang til datamaskinen når du er tilkoblet Internett. Denne funksjonen inneholder ulike kategorier med avanserte beskyttelsesalternativer som overvåker forskjellige typer nettverkshendelser som kan skade datamaskinen. Du kan bruke denne funksjonen å tillate eller å blokkere hendelser. Når Avansert overvåkning av hendelser er på, ber Norton Brannmur deg om å velge en passende handling ved mistenkelige og ikke gjenkjente hendelser eller programmer. Du kan tillate eller blokkere hendelsene eller programmene.

Hvis du har blokkert en hendelse relatert til kategoriene Overvåking av programkomponenter og Overvåkning av programoppstart, blokkerer Norton Brannmur hendelsen. Dette kan være årsaken til nettverksblokkeringen i ditt tilfelle.

Du må slå av Overvåking av programkomponenter og Overvåkning av programoppstart for å feilsøke problemet.

Overvåking av programkomponenter og Overvåkning av programoppstart deaktiveres automatisk når du slår av Overvåkning av avanserte hendelser

Norton 360 Online anbefaler at du bruker Brannmurdiagnoseveiviser til å fjerne blokkeringen. Med løsningene i veiviseren kan du analysere problemet og iverksette en passende handling for å løse det.

Brannmurdiagnoseveiviser er kun tilgjengelig i Windows 7.

Du kan bruke følgende alternativer i veiviseren til å løse problemet:

 • Deaktiver klareringspolicyblokkering

  Dette alternativet lar Norton Brannmur slå av Overvåking av programkomponenter eller alternativet Overvåkning av programoppstart. Etter at du har tatt i bruk løsningen, gir Norton 360 Online deg beskjed om hvorvidt brannmuren fikk løst problemet. Hvis problemet ikke ble løst, kan du velge en annen løsning fra veiviseren.

 • Lær mer om dette problemet

  Med dette alternativet kan du få flere opplysninger om problemet. Når du klikker på dette alternativet, åpnes den kontekstfølsomme hjelpesiden. Denne siden forklarer årsaken bak dette problemet og foreslår løsninger.

 • Rekonfigurere Norton Brannmur-innstillingene manuelt

  Dette alternativet åpner brannmurinnstillingene, slik at du kan deaktivere Overvåkning av avanserte hendelser. Overvåking av programkomponenter og Overvåkning av programoppstart deaktiveres automatisk når du slår av Overvåkning av avanserte hendelser.

  Alternativet Overvåkning av avanserte hendelser finner du i vinduet Avanserte innstillinger.

 • Gransk nylige loggoppføringer i Sikkerhetsloggen for å avgjøre årsaken til blokkeringen

  Med dette alternativet kan du se logger og vise detaljene tilknyttet nettverksblokkeringen.

 • Deaktiver Norton Brannmur

  Du kan bruke dette alternativet til å slå av brannmuren midlertidig for å løse problemet.

  Vi anbefaler at du ikke deaktiverer Norton Brannmur, da datamaskinen ikke er beskyttet mot sikkerhetsrisikoer når brannmuren er av. Dette alternativet bør kun brukes som en nødløsning. Hvis du slår av Norton-brannmuren, må du huske å slå den på igjen senere.

Overvåkning av avanserte hendelser

Om Norton brannmurdiagnose

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v38173938_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011