Andre produkter

Brannmurdiagnoseveiviser: Prosesspolicyblokkeringsløsning

Prosesspolicyblokkeringer skjer når en bestemt forekomst av et programs forsøk på å få tilgang til Internett blokkeres.

Hver brannmur har sin egen prosesspolicy som er utformet for å håndtere Internett-tilkoblingsforsøk fra programmer. Du kan tilpasse prosesspolicyen for å styre Internett-kommunikasjon med datamaskinen. På denne måten forblir datamaskinen beskyttet mot Internett-angrep

Funksjonen Automatisk programstyring i Norton Brannmur bidrar til prosesspolicyen som brannmuren implementerer. Automatisk programstyring konfigurerer automatisk innstillinger for Internett-tilgang for webaktiverte programmer når de kjøres for første gang. Når dette alternativet er slått av, spør Norton 360 Online deg om du vil tillate eller blokkere forekomster av et program som bruker Internett for første gang.

Hvis du blokkerer en bestemt forekomst av et program fra å bruke Internett, sperrer Norton Brannmur Internett-tilgang for programforekomsten. Dette kan være årsaken til nettverksblokkeringen i ditt tilfelle.

Du kan løse problemet ved å slå på Automatisk programstyring. Hvis versjonen av programmet som Symantec gjenkjenner, er trygg, oppretter Automatisk programstyring en tillatelsesregel for programmet, og tillater Internett-tilgang for det.

Norton 360 Online anbefaler at du bruker Brannmurdiagnoseveiviser til å fjerne blokkeringen. Med løsningene i veiviseren kan du analysere problemet og iverksette en passende handling for å løse det.

Brannmurdiagnoseveiviser er kun tilgjengelig i Windows 7.

Du kan bruke følgende alternativer i veiviseren til å løse problemet:

 • Deaktiver prosesspolicyblokkering

  Når du velger dette alternativet, endrer Norton Brannmur tilgangsinnstillingene for det blokkerte programmet, fra Blokker denne forekomsten til Tillat. Etter at du har tatt i bruk løsningen, gir Norton 360 Online deg beskjed om hvorvidt brannmuren fikk løst problemet. Hvis problemet ikke ble løst, kan du velge en annen løsning fra veiviseren.

 • Lær mer om dette problemet

  Med dette alternativet kan du få flere opplysninger om problemet. Når du klikker på dette alternativet, åpnes den kontekstfølsomme hjelpesiden. Denne siden forklarer årsaken bak dette problemet og foreslår løsninger.

 • Rekonfigurere Norton Brannmur-innstillingene manuelt

  Med dette alternativet kan du bruke brannmurinnstillingene til å slå på alternativet Automatisk programstyring.

  Alternativet er tilgjengelig i vinduet Avanserte innstillinger.

 • Gransk nylige loggoppføringer i Sikkerhetsloggen for å avgjøre årsaken til blokkeringen

  Med dette alternativet kan du se logger og vise detaljene tilknyttet nettverksblokkeringen.

 • Deaktiver Norton Brannmur

  Du kan bruke dette alternativet til å slå av brannmuren midlertidig for å løse problemet.

  Vi anbefaler at du ikke deaktiverer Norton Brannmur, da datamaskinen ikke er beskyttet mot sikkerhetsrisikoer når brannmuren er av. Dette alternativet bør kun brukes som en nødløsning. Hvis du slår av Norton-brannmuren, må du huske å slå den på igjen senere.

Automatisk programstyring

Om Norton brannmurdiagnose

Om trafikkregler

Om programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v38173935_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011