Andre produkter

Brannmurdiagnoseveiviser: Løsning på brannmurregelblokkering

Brannmurregelblokkeringer oppstår når den blokkerte nettverkstrafikken ikke oppfyller noen av parametrene for den styrende brannmurregelen. En brannmur bruker regler til å styre alle tilkoblinger og all kommunikasjon mellom datamaskinen og det eksterne nettverket.

En brannmurregel består av flere kriterier eller parametere, som protokolltype, port, Internett-adresse og kommunikasjonens retning. Brannmuren validerer all trafikken som kommer inn i og ut av datamaskinen mot hver av parameterne til regelen. På denne måten styrer brannmurregler hvordan brannmuren gir beskyttelse av datamaskinen mot skadelige programmer, uautorisert tilgang og Internett-risikoer.

Norton Brannmur bruker programregler og trafikkregler for å beskytte datamaskinen. Programreglene styrer Internett-tilgang for programmer på datamaskinen, mens trafikkreglene styrer all innkommende og utgående nettverkstrafikk.

Som standard finnes det et sett forhåndsdefinerte trafikkregler som tilbyr grunnleggende nettverksfunksjonalitet og beskyttelse. Du kan likevel tilpasse reglene, opprette nye regler og endre kriteriene til de eksisterende reglene for å forbedre sikkerheten på datamaskinen. Du kan også opprette programregler for bestemte programmer, for å styre programmets tilgangsinnstillinger. Du kan endre prioriteten til trafikkregler eller programregler, slik at de kontrollerer nettverkstrafikken etter behov.

Norton Brannmur behandler trafikkregler før den behandler programregler.

De gjeldende innstillingene eller kriteriene for trafikkreglene, programreglene, eller begge deler kan være årsaken til at Norton Brannmur forhindrer nettverkstilgang. Programregelblokkeringer oppstår når en høyt rangert programregel inneholder blokkeringskriterier for den begrensede trafikken. Systemregelblokkeringer oppstår når en høyt rangert trafikkregel inneholder blokkeringskriterier for den begrensede trafikken. Hvis en aktiv blokkeringsregel har høy prioritet, forhindrer den som regel nettverkstrafikk som samsvarer med regelkriteriene, fra å nå datamaskinen.

For å løse dette problemet kan du endre regelkriteriene eller regelinnstillingene slik at Norton Brannmur tillater at den påkrevde kommunikasjonen finner sted. For at den spesifikke nettverkstrafikken skal nå datamaskinen din kan du prøve en eller en kombinasjon av følgende:

 • Deaktiver den blokkerende regelen.

  Du kan kun deaktivere programregler.

 • Opprett en tillat-regel som tillater denne typen nettverkstrafikk.

 • Gjør prioriteten til tillat-regelen høyere enn blokkeringsregelen.

 • Endre parametere i blokkeringsregelen til fordel for den bestemte typen trafikk som du vil tillate.

Norton 360 Online anbefaler at du bruker Brannmurdiagnoseveiviser til å fjerne blokkeringen. Med løsningene i veiviseren kan du analysere problemet og iverksette en passende handling for å løse det.

Brannmurdiagnoseveiviser er kun tilgjengelig i Windows 7.

Du kan bruke følgende alternativer i veiviseren til å løse problemet:

 • Deaktiver programblokkeringsregel

  Dette alternativet lar Norton Brannmur løse problemet automatisk ved å deaktivere blokkeringsregelen. Dette alternativet er kun tilgjengelig for programregler når det oppstår programregelblokkeringer. Etter at du har tatt i bruk løsningen, gir Norton 360 Online deg beskjed om hvorvidt brannmuren fikk løst problemet. Hvis problemet ikke ble løst, kan du velge en annen løsning fra veiviseren.

 • Lær mer om dette problemet

  Med dette alternativet kan du få flere opplysninger om problemet. Når du klikker på dette alternativet, åpnes den kontekstfølsomme hjelpesiden. Denne siden forklarer årsaken bak dette problemet og foreslår løsninger.

 • Rekonfigurer innstillingene til reglene for Norton Brannmur manuelt

  Med dette alternativet kan du bruke brannmurinnstillingene til å endre de eksisterende brannmurregelinnstillingene eller brannmurkriteriene etter behov.

  Du kan endre innstillingene for trafikkregler i kategorien Trafikkregler og programregler i kategorien Programregler.

 • Gransk nylige loggoppføringer i Sikkerhetsloggen for å avgjøre årsaken til blokkeringen

  Med dette alternativet kan du se logger og vise detaljene tilknyttet nettverksblokkeringen.

 • Deaktiver Norton Brannmur

  Du kan bruke dette alternativet til å slå av brannmuren midlertidig for å løse problemet.

  Vi anbefaler at du ikke deaktiverer Norton Brannmur, da datamaskinen ikke er beskyttet mot sikkerhetsrisikoer når brannmuren er av. Dette alternativet bør kun brukes som en nødløsning. Hvis du slår av Norton-brannmuren, må du huske å slå den på igjen senere.

Om Norton brannmurdiagnose

Om trafikkregler

Om programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v38173932_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011