Andre produkter

Brannmurdiagnoseveiviser: Løsning på uvanlig protokoll-blokkering

Uvanlig protokollblokkeringer oppstår når nettverkstrafikken for en blokkert, uvanlig protokoll begrenses av Norton Brannmur.

Trafikk for uvanlige protokoller er ikke vanlig på moderne nettverk. Skadelige programmer kan bruke disse protokollene til å angripe datamaskinen. Derfor anbefales det at en brannmur håndterer all kommunikasjon som involverer uvanlige protokoller. På denne måten forblir datamaskinen beskyttet mot nettverksangrep.

Norton Brannmur er utstyrt for å kunne sjekke alle forekomster av trafikk gjennom datamaskinen som involverer uvanlige protokoller, og deretter blokkere bestemt kommunikasjon ifølge standardinnstillingene eller innstillingene du har angitt. Brannmuren vedlikeholder for eksempel en liste over uvanlige protokoller. Som standard er alle protokoller i listen aktivert, slik at all trafikk som bruker disse protokollene, tillates. Hvis du deaktiverer en protokoll i listen, blokkerer Norton Brannmur kommunikasjonstypene som bruker den blokkerte protokollen.

Det kan hende at trafikken som er begrenset, benytter en blokkert protokoll, og dermed avvises. Løsningen på dette problemet er å konfigurere Norton Brannmur slik at den tillater den blokkerte protokollen.

Norton 360 Online anbefaler at du bruker Brannmurdiagnoseveiviser til å fjerne blokkeringen. Veiviseren inneholder løsninger som gjør at du kan analysere problemet og utføre en passende handling.

Brannmurdiagnoseveiviser er kun tilgjengelig i Windows 7.

Du kan bruke følgende alternativer i veiviseren til å løse problemet:

 • Aktiver blokkert Uvanlig Protokoll

  Med dette alternativet kan Norton Brannmur omkonfigurere brannmuren slik at den tillater den begrensede protokollen. Etter at du har tatt i bruk løsningen, gir Norton 360 Online deg beskjed om hvorvidt brannmuren fikk løst problemet. Hvis problemet ikke ble løst, kan du velge en annen løsning fra veiviseren.

 • Lær mer om dette problemet

  Med dette alternativet kan du få flere opplysninger om problemet. Når du klikker på dette alternativet, åpnes den kontekstfølsomme hjelpesiden. Denne siden forklarer årsaken bak dette problemet og foreslår løsninger.

 • Rekonfigurere Norton Brannmur-innstillingene manuelt

  Med dette alternativet kan du bruke brannmurinnstillingene til å aktivere den uvanlige protokollen som fører til blokkeringen. Alternativet Uvanlige protokoller er tilgjengelig i vinduet Avanserte innstillinger.

 • Gransk nylige loggoppføringer i Sikkerhetsloggen for å avgjøre årsaken til blokkeringen

  Med dette alternativet kan du se logger og vise detaljene tilknyttet nettverksblokkeringen.

 • Deaktiver Norton Brannmur

  Du kan bruke dette alternativet til å slå av brannmuren midlertidig for å løse problemet.

  Vi anbefaler at du ikke deaktiverer Norton Brannmur, da datamaskinen ikke er beskyttet mot sikkerhetsrisikoer når brannmuren er av. Dette alternativet bør kun brukes som en nødløsning. Hvis du slår av Norton-brannmuren, må du huske å slå den på igjen senere.

Om Smart brannmur

Om Norton brannmurdiagnose

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v38173929_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011