Andre produkter

Brannmurdiagnoseveiviser: Løsning på frakobling med en knapp-blokkering

Frakobling med en knapp-blokkeringer skjer når brannmuren er satt til å blokkere all nettverkstrafikk til eller fra datamaskinen mens du bruker Internett.

Frakobling med en knapp refererer til et ettklikksalternativ som kan stille brannmuren til å enten tillate eller sperre all nettverkstrafikk. Du kan bruke dette alternativet til å sikre datamaskinen når du er borte fra den. Når du for eksempel aktiverer dette alternativet mens du er borte, sperrer brannmuren all kommunikasjon mellom din datamaskin og de andre datamaskinene på nettverket.

Alternativet Blokker all nettverkstrafikk er Norton Brannmurs ettklikksalternativ for frakobling fra et nettverk. Du kan bruke dette alternativet til å stanse eller tillate all trafikk til eller fra datamaskinen med ett klikk. Som standard er dette alternativet satt til Ikke blokkert, altså at all nettverkstrafikk tillates. Når alternativet settes til Blokkert, blokkeres all nettverkstrafikk. Du kan la alternativet være satt til Blokkert i en bestemt tidsperiode da du vil sperre all kommunikasjon med datamaskinen.

Trafikken som begrenses er blokkert, grunnet de gjeldende innstillingene for alternativet Blokker all nettverkstrafikk. Du løser dette problemet ved å sørge for at dette alternativet er satt til Ikke blokkert. Norton 360 Online anbefaler at du bruker Brannmurdiagnoseveiviser til å fjerne blokkeringen. Med løsningene i veiviseren kan du analysere problemet og iverksette en passende handling for å løse det.

Brannmurdiagnoseveiviser er kun tilgjengelig i Windows 7.

Du kan bruke følgende alternativer i veiviseren til å løse problemet:

 • Deaktiver frakobling med én knapp

  Med dette alternativet kan du la Norton Brannmur løse problemet automatisk ved å deaktivere Frakobling med en knapp. Etter at du har tatt i bruk løsningen, gir Norton 360 Online deg beskjed om hvorvidt brannmuren fikk løst problemet. Hvis problemet ikke ble løst, kan du velge en annen løsning fra veiviseren.

 • Lær mer om dette problemet

  Med dette alternativet kan du få flere opplysninger om problemet. Når du klikker på dette alternativet, åpnes den kontekstfølsomme hjelpesiden. Denne siden forklarer årsaken bak dette problemet og foreslår løsninger.

 • Rekonfigurere Norton Brannmur-innstillingene manuelt

  Med dette alternativet kan du bruke brannmurinnstillingene til å stille alternativet Blokker all nettverkstrafikk til Ikke blokkert. Alternativet Blokker all nettverkstrafikk er tilgjengelig under Smart brannmur i ruten Nettverksinnstillinger.

 • Gransk nylige loggoppføringer i Sikkerhetsloggen for å avgjøre årsaken til blokkeringen

  Med dette alternativet kan du se logger og vise detaljene tilknyttet nettverksblokkeringen.

 • Deaktiver Norton Brannmur

  Du kan bruke dette alternativet til å slå av brannmuren midlertidig for å løse problemet.

  Vi anbefaler at du ikke deaktiverer Norton Brannmur, da datamaskinen ikke er beskyttet mot sikkerhetsrisikoer når brannmuren er av. Dette alternativet bør kun brukes som en nødløsning. Hvis du slår av Norton-brannmuren, må du huske å slå den på igjen senere.

Om Smart brannmur

Om Norton brannmurdiagnose

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v38173926_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011