Andre produkter

Brannmurdiagnoseveiviser

Når du har nettverkstilgangsproblemer i Windows 7, reagerer Norton Brannmur raskt med å identifisere årsaken til feilen, og tilbyr en diagnose. Brannmurdiagnoseveiviser vises når du har tilkoblingsproblemer. Veiviseren inneholder brannmurens diagnoserapport for problemet.

Rapporten er unik for forskjellige tilfeller av nettverksblokkering. Et av følgende kan for eksempel forårsake et nettverksproblem:

 • Blokkering av frakobling med ett trykk

  Denne typen blokkering oppstår når alternativet for å stoppe all nettverkstrafikk, er aktivert.

 • Blokkering av uvanlig protokoll

  Denne typen blokkering oppstår når den uvanlige protokollen som håndterer den blokkerte trafikken, er begrenset.

 • Blokkering med brannmurregel

  Denne typen blokkering oppstår når en høyt rangert brannmurregel er satt til å blokkere trafikken.

 • Prosesspolicyblokkering

  Denne typen blokkering oppstår når den blokkerte trafikken har brutt prosesspolicyen til brannmuren.

 • Klareringspolicyblokkering

  Denne typen blokkering oppstår når den blokkerte trafikken har brutt klareringspolicyen til brannmuren.

 • Blokkering av begrenset sone

  Denne typen blokkering oppstår når den blokkerte trafikken kommer fra en datamaskin eller et nettverk i en begrenset sone.

 • Inntrengingsforhindring AutoBlock

  Denne typen blokkering oppstår når den blokkerte trafikken samsvarer med en angrepssignatur i Inntrengingsforhindring.

 • Ukjent blokkering

  Denne typen blokkering oppstår når trafikken blokkeres av ukjente årsaker, og ingen av brannmurinnstillingene har trådt i kraft.

Du kan bruke Brannmurdiagnoseveiviser som en veiledning til å feilsøke problemet selv.

For hvert tilfelle av nettverksblokkering inneholder veiviseren årsaken og mulig løsning på blokkeringen. Med løsningene i veiviseren kan du analysere tilkoblingsproblemet og iverksette en passende handling for å løse det. Du kan velge ett eller flere alternativer for å løse tilkoblingsproblemet. Velg mellom følgende alternativer:

Automatisk reparasjon

Du kan bruke dette alternativet til å la Norton Brannmur løse problemet selv.

Dette alternativet varierer ifølge årsaken til blokkeringen som følger:

 • Reparer den uvanlige protokollen som blokkerer denne kommunikasjonen automatisk

  Dette alternativet vises ved blokkeringer av uvanlige protokoller.

  Når du velger dette alternativet, endrer Norton 360 Online brannmurkonfigurasjonen slik at den tillater den begrensede protokollen.

 • Deaktiver frakobling med én knapp

  Dette alternativet vises ved blokkering av frakobling med ett trykk.

  Når du velger dette alternativet, tilbakestiller Norton 360 Online alternativet Blokker all nettverkstrafikk, slik at det tillater all kommunikasjon til eller fra datamaskinen.

 • Deaktiver programblokkeringsregel

  Dette alternativet vises ved programregelblokkeringer, og er bare tilgjengelig for programreglene.

  Når du velger dette alternativet, endrer Norton 360 Online konfigurasjonen av blokkeringsregelen slik at den tillater den begrensede trafikken.

 • Deaktiver innstillingen for klareringspolicy for oppstart, så den ikke lenger overvåker programmer som ikke er klarerte

  Dette alternativet vises ved klareringspolicyblokkeringer.

  Når du velger dette alternativet, deaktiverer Norton 360 Online alternativene Overvåkning av programkomponenter og Overvåkning av programoppstart for funksjonen Overvåkning av avanserte hendelser, slik at det blokkerte programmet får tilgang.

 • Deaktiver prosesspolicyblokkering

  Dette alternativet vises ved prosesspolicyblokkeringer.

  Når du velger dette alternativet, endrer Norton 360 Online tilgangsinnstillingene for det blokkerte programmet, fra Blokker denne forekomsten til Tillat.

 • Deaktiver sonepolicyblokkering

  Dette alternativet vises ved sonepolicyblokkeringer.

  Når du velger dette alternativet, omkonfigurerer Norton 360 Online

  innstillingene for Nettverkssikkerhetskartet for å fjerne den blokkerte datamaskinen fra den begrensede sonen.

Lær mer om dette problemet

Du kan bruke dette alternativet til å finne ut flere opplysninger om problemet.

Når du klikker på dette alternativet, åpnes den kontekstfølsomme hjelpesiden. Denne siden forklarer årsakene til og løsningene på blokkeringen.

Rekonfigurere Norton Brannmur-innstillingene manuelt

Du kan bruke dette alternativet til å løse problemet selv. Dette alternativet gir deg tilgang til ruten Innstillinger, der du kan justere de aktuelle innstillingene som du vet forårsaker blokkeringen.

Løsningen for hver blokkering er forskjellig. Du bruker imidlertid ruten Innstillinger til å løse hvert blokkeringstilfelle på følgende måte:

 • Blokkering av uvanlig protokoll

  Du løser dette problemet ved å sørge for at den uvanlige protokollen som er ansvarlig for blokkeringen, tillates.

 • Frakobling med en knapp

  Du løser dette problemet ved å sørge for at alternativet Blokker all nettverkstrafikk er satt til Ikke blokkert.

 • Blokkering med brannmurregel

  Du løser dette problemet ved å endre innstillingen eller kriteriet for den aktive brannmurregelen som har blokkert trafikken.

 • Klareringspolicyblokkering

  Du løser dette problemet ved å endre konfigurasjonen av alternativene for Overvåkning av avanserte hendelser.

 • Blokkering av begrenset sone

  Du løser dette problemet ved å bruke nettverkssikkerhetskartet til å endre klareringsnivået til den blokkerte datamaskinen.

 • Inntrengingsforhindring AutoBlock

  Du løser dette problemet ved å endre Inntrengingsforhindring -innstillingene for å fjerne blokkeringen på datamaskinen du vil ha tilgang til.

Gransk nylige loggoppføringer i Sikkerhetsloggen for å avgjøre årsaken til blokkeringen

Du kan bruke dette alternativet til å vise et sammendrag av opplysninger tilknyttet nettverksblokkeringshendelsen.

Når du klikker på dette alternativet, åpner Norton Brannmur kategorien Brannmur - Aktivitet i Sikkerhetslogg, der hendelsen er loggført. Her kan du se detaljer som alvorlighetsgrad, kategori, status og beskrivelse av aktiviteten som er tilknyttet hendelsen.

Deaktiver Norton Brannmur

Du kan bruke dette alternativet til å slå av brannmuren midlertidig for å løse problemet.

Når du klikker på dette alternativet, deaktiverer Norton 360 Online brannmuren, slik at den ikke blokkerer noen av tilkoblingene.

Vi anbefaler at du ikke deaktiverer Norton Brannmur, da datamaskinen ikke er beskyttet mot sikkerhetsrisikoer når brannmuren er av. Dette alternativet bør kun brukes som en nødløsning. Hvis du slår av Norton-brannmuren, må du huske å slå den på igjen senere.

Når du er ferdig med å ta i bruk problemløsningen, går du ut av vinduet ved å klikke på Lukk og bekrefte om problemet er løst. Koble til den blokkerte nettverksadressen igjen for å bekrefte at det fungerer nå.

Om Smart brannmur

Om Norton brannmurdiagnose

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v38173920_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011