Om Norton brannmurdiagnose

Det kan hende at brannmuren av og til sperrer nettverkstrafikk som du vil tillate, basert på konfigurasjonsinnstillingene. I slike tilfeller kan det være at du får problemer med å få tilgang til Internett, nettverket eller en annen datamaskin når du vil utføre oppgaver som å dele ressurser.

Når du har nettverkstilgangsproblemer, reagerer Norton Brannmur raskt med å identifisere årsaken til feilen, og tilbyr en diagnose. Norton Business Suite viser Brannmurdiagnoseveiviser når du har tilkoblingsproblemer.

Norton brannmurdiagnose er kun tilgjengelig i Windows 7 eller nyere.

Veiviseren inneholder problemdiagnoserapporten som er unik for forskjellige typer nettverksblokkering. En nettverksblokkering kan for eksempel oppstå i et av følgende tilfeller:

 • Ettklikksalternativet for å stanse all nettverkstrafikk er aktivt

 • Den uvanlige protokollen som håndterer trafikken, er blokkert

 • Brannmuren som er aktiv for øyeblikket er konfigurert til å sperre trafikken som du vil tillate

 • Trafikken har brutt brannmurens prosesspolicy

 • Trafikken har brutt brannmurens trafikkpolicy

 • Trafikken kommer fra en begrenset sone nettverk eller datamaskiner

 • Trafikken samsvarer med en angrepssignatur i Inntrengingsforhindring

Du kan bruke Brannmurdiagnoseveiviser som en veiledning til å feilsøke problemet med nettverksforbindelsen selv.

Veiviseren viser brannmurens analyse av årsaken til hvert tilfelle av nettverksblokkering, og gir mulige løsninger som kan løse blokkeringen.

Norton Business Suite anbefaler at du bruker Brannmurdiagnoseveiviser til å fjerne alle typer blokkeringer. Løsningene i veiviseren gir deg muligheten til å analysere problemet og iverksette en passende handling for å løse det.

Bruk av veiviseren til å feilsøke problemet har følgende fordeler:

 • Den prøver å reparere problemet automatisk selv

 • Den gir deg muligheten til å endre innstillingene som er forbundet med blokkeringen

 • Den gjør at du kan se loggdetaljer tilknyttet nettverksblokkeringshendelsen

 • Den gjør at du kan slå av brannmuren som siste mulighet for å løse problemet

Om Smart brannmur

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v38173761_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013