Tilpasse Optimalisering når inaktiv

Du kan velge at Norton skal defragmentere oppstartsvolumet eller den lokale stasjonen med oppstartsvolumet når datamaskinen er inaktiv. Norton planlegger automatisk en optimalisering når det registrerer at du har installert et nytt program på datamaskinen og at datamaskinen er inaktiv. Hvis du begynner å bruke maskinen igjen, stopper Norton optimeringen. Optimeringen startes igjen neste gang datamaskinen er inaktiv. Slik påvirker ikke optimaliseringen ytelsen til datamaskinen.

Når du kjører en optimalisering, omorganiseres filfragmentene slik at de plasseres i nærliggende eller sammenhengende klynger på harddisken. Dette forbedrer ytelsen til datamaskinen, fordi filene leses til minnet raskere. Optimalisering gir også størst mulig utbytte av den ledige plassen på en disk, ved å gruppere filer som brukes mye, og filer som brukes lite, sammen. I tillegg slås ledig plass sammen, for å unngå fragmentering av nye filer.

Du må aktivere alternativet Optimalisering når datamaskinen er inaktiv under Administrasjonsinnstillinger i vinduet Innstillinger for å optimalisere oppstartsvolumet når datamaskinen er inaktiv. Dette alternativet er som standard aktivert.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v37816476_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 27/02/2018