Om Optimalisering når datamaskinen er inaktiv

Du kan velge at Norton Business Suite skal defragmentere oppstartsvolumet eller den lokale stasjonen med oppstartsvolumet når datamaskinen er inaktiv. Norton Business Suite planlegger automatisk en optimalisering når det registrerer at du har installert et nytt program på datamaskinen og at datamaskinen er inaktiv. Hvis du begynner å bruke maskinen igjen, stopper Norton Business Suite optimaliseringen. Optimaliseringen startes igjen neste gang datamaskinen er inaktiv. Slik påvirker ikke optimaliseringen ytelsen til datamaskinen.

Når du kjører en optimalisering, omorganiseres filfragmentene slik at de plasseres i nærliggende eller sammenhengende klynger på harddisken. Dette forbedrer ytelsen til datamaskinen, fordi filene leses til minnet raskere. Optimalisering gir også størst mulig utbytte av den ledige plassen på en disk, ved å gruppere filer som brukes mye, og filer som brukes lite, sammen. I tillegg slås ledig plass sammen, for å unngå fragmentering av nye filer.

Du må aktivere alternativet Optimalisering når datamaskinen er inaktiv under Administrative innstillinger i vinduet Innstillinger for å optimalisere oppstartsvolumet når datamaskinen er inaktiv. Dette alternativet er som standard aktivert.

Slå optimalisering når datamaskinen er inaktiv av og på

Om optimalisering

Om System Insight

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v37816476_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013