Utelatelsesliste for fortrengning

Hvis du er sikker på at en enhet på nettverket er trygg, kan du endre enhetens klareringsnivå til Full klarering. Du kan endre klareringsnivået for en enhet ved hjelp av Klarering av enhet under Nettverksinnstillinger. Du kan utelate disse klarerte enhetene fra søket med Inntrengingsforhindring. Du sparer tid og forbedrer nettverkshastigheten ved å utelate klarerte enheter fra søk med Inntrengingsforhindring. Når du utelater en klarert enhet, søker ikke Norton-produktet gjennom noe informasjon mottatt fra denne enheten. Enheter med full klarering som er utelatt fra et søk med Inntrengingsforhindring, legges til i utelatelseslisten for Inntrengingsforhindring.

Hvis det viser seg at noen av enhetene du utelot fra Inntrengingsforhindring-søket er infiserte, kan du tømme utelatelseslisten. Når du tømmer utelatelseslisten, sletter Norton-produktet alle IPS-utelatte enheter fra listen.

Du kan tømme utelatelseslisten i følgende situasjoner:

  • Hvis én eller flere enheter på utelatelseslisten for søk med Inntrengingsforhindring er infiserte.

  • Hvis én eller flere enheter på utelatelseslisten for søk med Inntrengingsforhindring forsøker å infisere datamaskinen.

  • Hvis hjemmenettverket er infisert.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v37652136_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 19/07/2018