Utelatelsesliste for fortrengning

Systemet for inntrengingsforhindring i Norton-produkt søker gjennom all nettverktrafikk som går ut og inn av datamaskinen. Når en av enhetene på nettverket ber om tilgang til datamaskinen, søker Inntrengingsforhindring gjennom denne forespørselen for å forsikre seg om at det ikke er et virusangrep. Hvis opplysningene samsvarer med en angrepssignatur, blokkerer Inntrengingsforhindring all trafikk fra den mistenkelige enheten. Gjennomsøking av alle forespørsler fra alle enheter som har tilgang til datamaskinen øker gjennomsøkingstiden, noe som igjen gjør nettverkshastigheten til datamaskinen lavere.

Hvis du er sikker på at en enhet på nettverket er trygg, kan du endre enhetens klareringsnivå til Full klarering. Du kan endre klareringsnivået for en enhet ved hjelp av Klarering av enhet under Nettverksinnstillinger. Du kan utelate disse klarerte enhetene fra søket med Inntrengingsforhindring. Du sparer tid og forbedrer nettverkshastigheten ved å utelate klarerte enheter fra søk med Inntrengingsforhindring. Når du utelater en klarert enhet, søker ikke Norton-produktet gjennom noe informasjon mottatt fra denne enheten. Enheter med full klarering som er utelatt fra et søk med Inntrengingsforhindring, legges til i utelatelseslisten for Inntrengingsforhindring.

Når en av enhetene på nettverket forsøker å infisere datamaskinen, stopper AutoBlock alle tilgangsforespørsler fra den aktuelle enheten.

Sørg for at IP-adressen til enheter som legges til utelatelseslisten i Inntrengingsforhindring, aldri endres.

Hvis det viser seg at noen av enhetene du utelot fra Inntrengingsforhindring-søket er infiserte, kan du tømme utelatelseslisten. Når du tømmer utelatelseslisten, sletter Norton-produktet alle IPS-utelatte enheter fra listen.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v37652136_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 13/12/2016