Andre produkter

Om utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

Inntrengingsforhindring i Norton 360 Online søker gjennom all nettverkstrafikk som går ut og inn av datamaskinen. Når en av enhetene på nettverket ber om tilgang til datamaskinen, søker Inntrengingsforhindring gjennom denne forespørselen for å forsikre seg om at det ikke er et virusangrep. Hvis opplysningene samsvarer med en angrepssignatur, blokkerer Inntrengingsforhindring all trafikk fra den mistenkelige enheten. Gjennomsøking av alle forespørsler fra alle enheter som har tilgang til datamaskinen øker gjennomsøkingstiden, noe som igjen gjør nettverkshastigheten til datamaskinen lavere.

Hvis du er sikker på at en enhet på nettverket er trygg, kan du endre enhetens klareringsnivå til Full klarering. Du kan endre klareringsnivået for en enhet ved hjelp av nettverkssikkerhetskartet. Du kan utelate disse klarerte enhetene fra søket med Inntrengingsforhindring. Du sparer tid og forbedrer nettverkshastigheten ved å utelate klarerte enheter fra søk med Inntrengingsforhindring. Når du utelater en klarert enhet, søker ikke Norton 360 Online gjennom noe informasjon mottatt fra den. Enheter med full klarering som er utelatt fra et søk med Inntrengingsforhindring, legges til i utelatelseslisten for Inntrengingsforhindring.

Når en av enhetene på nettverket forsøker å infisere datamaskinen, stopper AutoBlock alle tilgangsforespørsler fra den aktuelle enheten. Hvis du legger denne enheten til utelatelseslisten i Inntrengingsforhindring, fjerner Norton 360 Online den fra utelatelseslisten igjen.

Sørg for at IP-adressen til enheter som legges til utelatelseslisten i Inntrengingsforhindring, aldri endres.

Hvis det viser seg at noen av enhetene du utelot fra Inntrengingsforhindring-søket er infiserte, kan du tømme utelatelseslisten. Når du tømmer utelatelseslisten, sletter Norton 360 Online alle klarerte enheter fra den.

Om Inntrengingsforhindring

Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Utelate enheter fra søk med Inntrengingsforhindring

Fjerne alle enheter fra utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v37652136_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/10/2010