Utelate filer og mapper fra søk av typen Norton Auto-Protect, SONAR og Informasjon om nedlasting

Du kan bruke vinduene Søkeutelatelser og Sanntidsutelatelser til å utelate virus og andre sikkerhetstrusler med høyt risikonivå fra søk.

Utelate sikkerhetstrusler med høyt risikonivå fra søk

 1. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet i Norton.

 2. Klikk på Antivirus i Innstillinger -vinduet.

 3. Klikk på fanen Søk og risikoer i innstillingsvinduet for Antivirus.

 4. Gjør ett av følgende under Utelatelser/lavrisiko :

  • Gå til raden Elementer som skal utelates fra søk og klikk på Konfigurer.

  • Gå til raden Elementer som skal utelates fra Auto-Protect, SONAR og Informasjon om nedlasting, og klikk på Konfigurer.

 5. Klikk på Legg til mapper i vinduet som åpnes, eller Legg til filer.

 6. Klikk på bla gjennom-ikonet i dialogboksen Legg til element.

 7. Velg elementet du vil utelate fra søket, i dialogboksen som vises.

 8. Klikk på OK.

 9. Klikk på OK i dialogboksen Legg til element.

 10. Klikk på Bruk og deretter på OK i vinduet som åpnes.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v3672136_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 09/07/2018