Utelate sikkerhetstrusler fra søk

Du kan bruke vinduene Søkeutelatelser og Sanntidsutelatelser til å utelate virus og andre sikkerhetstrusler med høyt risikonivå fra søk.

Slik utelater du sikkerhetstrusler med høyt risikonivå fra søk:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Antivirus under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på kategorien Søk og risikoer i innstillingsvinduet for Antivirus.

 4. Gjør ett av følgende under Utelatelser/lavrisiko :

  • Gå til raden Elementer som skal utelates fra søk og klikk på Konfigurer.

  • Gå til raden Elementer som skal utelates fra Auto-Protect, SONAR og Informasjon om nedlasting, og klikk på Konfigurer.

 5. Klikk på Legg til i vinduet som åpnes.

 6. Klikk på bla gjennom-ikonet i dialogboksen Legg til element.

 7. Velg elementet du vil utelate fra søket, i dialogboksen som vises.

 8. Klikk på OK.

 9. Klikk på OK i dialogboksen Legg til element.

 10. Klikk på Bruk og deretter OK i vinduet som vises.

Om Sanntidsutelatelser

Om SONAR-beskyttelse

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v3672136_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 23/08/2011