Andre produkter

Utelate filer og mapper fra søk av typen Norton Auto-Protect, Skript, SONAR og Informasjon om nedlasting

Du kan bruke vinduene Søkeutelatelser og Sanntidsutelatelser til å utelate virus og andre sikkerhetstrusler med høyt risikonivå fra søk.

Utelate sikkerhetstrusler med høyt risikonivå fra søk

 1. Starte Norton.

  Hvis du ser vinduet Min Norton, klikker du på Åpne ved siden av Enhetssikkerhet.

 2. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton.

 3. Klikk på Antivirus i Innstillinger -vinduet.

 4. Klikk på fanen Søk og risikoer i innstillingsvinduet for Antivirus.

 5. Gjør ett av følgende under Utelatelser/lavrisiko :

  • Gå til raden Elementer som skal utelates fra søk og klikk på Konfigurer.

  • På raden Elemententer som skal utelates fra Auto-Protect, Skript, SONAR og Informasjon om nedlasting klikker du på Konfigurer.

 6. Klikk på Legg til mapper i vinduet som åpnes, eller Legg til filer.

 7. Klikk på bla gjennom-ikonet i dialogboksen Legg til element.

 8. Velg elementet du vil utelate fra søket, i dialogboksen som vises.

 9. Klikk på OK.

 10. Klikk på OK i dialogboksen Legg til element.

 11. Klikk på Bruk og deretter på OK i vinduet som åpnes.

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v3672136
Operativsystem: Windows
Sist endret: 24/06/2019