Andre produkter

Utelate enheter fra søk med Inntrengingsforhindring

Inntrengingsforhindring i Norton 360 Online søker gjennom all nettverkstrafikk som går ut og inn av datamaskinen. Når en av enhetene på nettverket ber om tilgang til datamaskinen, søker Inntrengingsforhindring gjennom denne forespørselen for å forsikre seg om at det ikke er et virusangrep. Gjennomsøking av alle forespørsler fra alle enheter som har tilgang til datamaskinen øker gjennomsøkingstiden, noe som igjen gjør nettverkshastigheten til datamaskinen lavere.

Hvis du er sikker på at en enhet på nettverket er trygg, kan du endre enhetens klareringsnivå til Full klarering. I tillegg kan du utelate denne enheten fra søk med Inntrengingsforhindring. Når du utelater en enhet fra et Inntrengingsforhindring-søk, klarerer Norton 360 Online denne enheten, og søker ikke gjennom noe informasjon mottatt fra den. Dette forbedrer nettverkshastigheten til datamaskinen, og gir den klarerte enheten tilgang til maskinen raskere.

Du kan kun ekskludere innretninger på det lokale delnettet som du stoler helt og holdent på.

Du må sørge for at IP-adressen til enheter du utelater fra søk med Inntrengingsforhindring, aldri endres. Norton 360 Online bruker IP-adresser til å identifisere enhetene på hjemmenettverket. Hvis IP-adressen endres, kan ikke Norton 360 Online identifisere klarerte enheter som skal utelates fra søk med Inntrengingsforhindring.

Du kan kun utelate klarerte enheter fra søk med Inntrengingsforhindring hvis du er sikker på at de ikke inneholder sikkerhetstrusler.

Når du velger å klarere en enhet fullstendig og utelate den fra søk med Inntrengingsforhindring, legges IP- og MAC-adressen til enheten til Klareringskontroll.

Slik utelater du en enhet fra søk med Inntrengingsforhindring

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Under Mitt nettverk i raden Nettverkssikkerhetskart, klikk på Konfigurer.

 4. Klikk på OK hvis vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt vises.

 5. I vinduet Nettverkssikkerhetskart gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil endre klareringsnivået til en enhet som er på nettverket, klikker du på enheten i nettverkskartet.

  • Hvis du vil endre klareringsnivået til en enhet som du har lagt til manuelt, klikker du på Klareringskontroll i rullegardinlisten Nettverksdetaljer, og deretter på enheten.

 6. Klikk på Rediger i raden Klareringsnivå, i området for enhetsdetaljer.

 7. I vinduet Redigere klareringsnivå for en enhet klikker du på Full klarering.

 8. Nederst i vinduet Redigere klareringsnivå for en enhet merker du av for Utelat fra inntrengingsforhindringssøk.

 9. Klikk på Ja i dialogboksen Utelat fra inntrengingsforhindringssøk.

 10. Klikk på OK.

Fjerne enheter fra nettverkssikkerhetskartet

Om Inntrengingsforhindring

Om nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36718715_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/03/2011