Slå Nettverkssikkerhetsoversikt av og på

Vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt inneholder korte sammendrag om følgende funksjoner:

 • Trådløs sikkerhet

 • Fjernovervåking

 • Nettverkskart

 • Klareringskontroller

Du kan klikke på hver av funksjonene og lese sammendraget for å finne ut mer om hvordan du kan bruke nettverkssikkerhetskartet til å håndtere hjemmenettverket. Som standard vises vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt når du åpner nettverkssikkerhetskartet.

Hvis du ikke vil se Nettverkssikkerhetsoversikt -vinduet, kan du deaktivere det. Ytelsen og sikkerheten til datamaskinen påvirkes ikke av om du deaktiverer Nettverkssikkerhetsoversikt -vinduet.

Du kan også deaktivere Nettverkssikkerhetsoversikt -vinduet ved å merke av for Ikke vis dette igjen nederst i Nettverkssikkerhetsoversikt -vinduet.

Slik deaktiverer du Nettverkssikkerhetsoversikt

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Flytt Av / -bryteren mot høyre til Av i raden Velkomstskjerm ved oppstart, under Nettverkssikkerhetskart.

 4. Klikk på Bruk.

 5. Klikk på Lukk.

Slik aktiverer du Nettverkssikkerhetsoversikt

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Mitt nettverk under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Flytt Av / -bryteren mot venstre til i raden Velkomstskjerm ved oppstart, under Nettverkssikkerhetskart.

 4. Klikk på Bruk.

 5. Klikk på Lukk.

Om nettverkssikkerhetskartet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36718510_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 04/09/2011