Fjerne alle enheter fra utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

Hvis du er sikker på at en enhet på nettverket er trygg, kan du endre enhetens klareringsnivå til Full klarering. Du kan deretter velge alternativet Utelat fra inntrengingsforhindringssøk for å utelate disse klarerte enhetene fra søk med inntrengingsforhindring. Du sparer tid og forbedrer nettverkshastigheten ved å utelate klarerte enheter fra søk med Inntrengingsforhindring. Når du utelater en klarert enhet fra et Inntrengingsforhindring-søk, søker ikke Norton Business Suite gjennom informasjonen som mottas fra den. Enheter med full klarering som er utelatt fra et søk med Inntrengingsforhindring, legges til i utelatelseslisten for Inntrengingsforhindring.

Hvis det viser seg at noen av enhetene du utelot fra inntrengingsforhindringssøket, er infiserte, kan du tømme utelatelseslisten for å fjerne alle enhetene på den.

Du kan tømme utelatelseslisten i følgende situasjoner:

  • Hvis én eller flere enheter på utelatelseslisten for søk med Inntrengingsforhindring er infiserte.

  • Hvis én eller flere enheter på utelatelseslisten for søk med Inntrengingsforhindring forsøker å infisere datamaskinen.

  • Hvis hjemmenettverket er infisert.

Når en av enhetene på nettverket forsøker å infisere datamaskinen, stopper AutoBlock alle tilgangsforespørsler fra den aktuelle enheten. Hvis du legger denne enheten til utelatelseslisten i Inntrengingsforhindring, fjerner Norton Business Suite den fra utelatelseslisten igjen.

Når du fjerner alle enhetene fra utelatelseslisten, søker Inntrengingsforhindring gjennom alle forespørsler fra alle enhetene som prøver å få tilgang til datamaskinen.

Slik fjerner du alle enhetene fra utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

  1. I Norton Business Suite-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Brannmur under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Klikk på Inntrengings- og nettleserbeskyttelsesinnstillinger -kategorien.

  4. Klikk på Tøm i raden Utelatelsesliste, under Inntrengningsforhindring.

  5. Klikk på Ja i bekreftelsesdialogboksen.

  6. Klikk på Bruk i vinduet med brannmurinnstillinger.

Om Inntrengingsforhindring

Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Utelate enheter fra søk med Inntrengingsforhindring

Om utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36718423_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013