Utelat fra inntrengingsforhindringssøk

Vinduet Utelat fra inntrengingsforhindringssøk vises når du utelater en enhet med full klarering fra søk med Inntrengingsforhindring.

Inntrengingsforhindring i Norton Business Suite søker gjennom all nettverkstrafikk som går ut og inn av datamaskinen. Når en av enhetene på nettverket ber om tilgang til datamaskinen, søker Inntrengingsforhindring gjennom denne forespørselen for å forsikre seg om at det ikke er et virusangrep. Gjennomsøking av alle forespørsler fra alle enheter som har tilgang til datamaskinen øker gjennomsøkingstiden, noe som igjen gjør nettverkshastigheten til datamaskinen lavere.

Hvis du er sikker på at en enhet på nettverket er trygg, kan du endre enhetens klareringsnivå til Full klarering. I tillegg kan du utelate denne enheten fra søk med Inntrengingsforhindring. Når du utelater en klarert enhet fra et inntrengingsforhindringssøk, klarerer Norton Business Suite denne enheten, og søker ikke gjennom noe informasjon mottatt fra den.

Du kan kun ekskludere innretninger på det lokale delnettet som du stoler helt og holdent på.

Du må sørge for at IP-adressen til enheter du utelater fra søk med Inntrengingsforhindring, aldri endres. Norton Business Suite bruker IP-adresser til å identifisere enhetene på hjemmenettverket. Hvis IP-adressen endres, kan ikke Norton Business Suite identifisere klarerte enheter som skal utelates fra søk med Inntrengingsforhindring.

Du kan kun utelate klarerte enheter fra søk med Inntrengingsforhindring hvis du er sikker på at de ikke inneholder sikkerhetstrusler.

Om utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

Fjerne alle enheter fra utelatelseslisten til Inntrengingsforhindring

Om Inntrengingsforhindring

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36718327_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 21/10/2011