Konfigurere Norton for best batteribruk

Når datamaskinen går på batteri, er det viktig at alle aktive programmer bruker minst mulig ressurser. Ved å redusere ressursbruken får datamaskinen mer ut av batteriet, og sparer mer strøm.

Du kan konfigurere en profil for lavt forbruk, og sørge for at alle programmer bruker så lite ressurser som mulig. Når ressursforbruket til et program overskrider den laveste forbruksgrensen, viser Norton et ytelsesvarsel. Du kan lukke programmet eller prosessen manuelt, for å frigjøre ressurser.

Hvis alternativet Bruk profil for lav ressursbruk ved batterikjøring i vinduet Administrative innstillinger er aktivert, endrer Norton automatisk forbruksprofilen til den laveste grensen når datamaskinen går på batteri. Dette alternativet er som standard aktivert.

Symantec anbefaler at du lar alternativet Bruk profil for lav ressursbruk ved batterikjøring være aktivert.

Slå alternativet Bruk profil for lav ressursbruk ved batterikjøring på eller av

  1. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet i Norton.

  2. Klikk på Administrative innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Under Ytelsesovervåkning, i raden Bruk profil for lav ressursbruk ved batterikjøring, flytter du På/av -bryteren til Av eller .

  4. Klikk på Bruk og deretter på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36704308_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018