Andre produkter

Slå av og på Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring

Når datamaskinen går på batteri, er det viktig at alle aktive programmer bruker minst mulig ressurser. Ved å redusere ressursbruken får datamaskinen mer ut av batteriet, og sparer mer strøm.

Du kan konfigurere en profil for lavt forbruk, og sørge for at alle programmer bruker så lite ressurser som mulig. Når ressursforbruket til et program overskrider den laveste forbruksgrensen, viser Norton 360 Online et ytelsesvarsel. Du kan lukke programmet eller prosessen manuelt, for å frigjøre ressurser.

Hvis Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring er aktivert, endrer Norton 360 Online automatisk forbruksprofilen til den laveste grensen når datamaskinen går på batteri. Dette alternativet er som standard aktivert.

Symantec anbefaler at du lar alternativet Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring være aktivert.

Slik deaktiverer du alternativet Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Administrasjonsinnstillinger under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Flytt Av/på -bryteren til høyre mot Av i raden Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring, under Ytelsesovervåkning.

  4. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Lukk.

Slik aktiverer du alternativet Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Administrasjonsinnstillinger under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Flytt Av/på -bryteren til venstre mot i raden Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring, under Ytelsesovervåkning.

  4. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Lukk.

Om Ytelsesvarsling

Konfigurere ytelsesvarsler

Konfigurere profilen for ressursgrenser

Utelate programmer fra ytelsesvarsler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36704308_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 25/08/2011