Andre produkter

Konfigurere profilen for ressursgrenser

Grensen for bruk av systemressurser avgjør når Norton 360 Online skal vise ytelsesvarsler. Når ressursforbruket til et bestemt program overskrider den definerte grensen for bruk av systemressurser, viser Norton 360 Online et ytelsesvarsel.

Slik konfigurerer du profilen for ressursgrenser

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Administrasjonsinnstillinger under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. I raden Profil for ressursforbruk ved varsling, under Ytelsesovervåkning, velger du ett av følgende alternativer:

  Lavt

  Angir en lav grense for varsler.

  Symantec anbefaler at du velger dette alternativet når datamaskinen går på batteri.

  Middels

  Angir en middels grense for varsler.

  Som standard er grensen satt til Middels.

  Høyt

  Angir en høy grense for varsler.

  Symantec anbefaler at du velger dette alternativet når datamaskinen kjører oppgaver som krever mye ressurser.

 4. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Lukk.

Om Ytelsesvarsling

Konfigurere ytelsesvarsler

Utelate programmer fra ytelsesvarsler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36700911_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 25/08/2011