Konfigurer ytelsesvarsler

Du kan bruke alternativet Ytelsesvarsling i Norton til å motta ytelsesvarsler når et program eller en prosess bruker mer systemressurser enn normalt.

Konfigurer ytelsesvarsler

 1. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet i Norton.

 2. Klikk på Administrative innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Under Ytelsesovervåkning, i raden Ytelsesvarsling, flytter du bryteren til:

  Av

  Velg dette alternativet hvis du ikke ønsker at Norton skal sende det ytelsesvarsler.

  Velg dette alternativet dersom du vil at Norton skal varsle deg når ressursforbruket til et program eller en prosess overskrider grensen for systemressursbruk.

  Bare loggfør

  Velg dette alternativet hvis du vil at Norton bare skal overvåke systemressursbruken til programmene og prosessene på datamaskinen.

  Som standard er alternativet Ytelsesvarsling satt til Bare logg.

  Når ressursforbruket til et program eller en prosess overskrider grensen for systemressursbruk, registrerer Norton disse detaljene i vinduet Sikkerhetslogg. Du kan vise detaljer relatert til ytelsesvarsler under kategorien Ytelsesvarsel i vinduet Sikkerhetslogg.

 4. Gjør ett av følgende under Varsel for høy bruk av :

  • Hvis du vil at Norton skal overvåke CPU-bruken, flytter du CPU -bryteren til .

  • Flytt bryteren Minne til hvis du vil at Norton skal overvåke minnebruken.

  • Flytt bryteren Disk til hvis du vil at Norton skal overvåke diskbruken.

  • Flytt bryteren Referanser til hvis du vil at Norton skal overvåke antallet referanser.

   Dette alternativet er som standard deaktivert.

 5. Klikk på Bruk og deretter på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36700888_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018