Konfigurer ytelsesvarsler

Du kan bruke alternativet Ytelsesvarsling i Norton til å motta ytelsesvarsler når et program eller en prosess bruker mer systemressurser enn normalt.

Konfigurer ytelsesvarsler

 1. Klikk på Innstillinger i Nortons hovedvindu.

 2. Klikk på Administrasjonsinnstillinger under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Under Ytelsesovervåkning, i raden Ytelsesvarsling, flytter du bryteren til:

  Av

  Slår av ytelsesvarsler.

  Velg dette alternativet hvis du ikke ønsker at Norton skal gi deg varsler om ytelse.

  Slår på ytelsesvarsler.

  Velg dette alternativet dersom du vil at Norton skal varsle deg når ressursforbruket til et program eller en prosess overskrider grensen for systemressursbruk.

  Bare loggfør

  Overvåker og registrerer systemressursbruk.

  Velg dette alternativet hvis du vil at Norton bare skal overvåke systemressursbruken til programmene og prosessene på datamaskinen.

  Som standard er alternativet Ytelsesvarsling satt til Bare logg.

  Når ressursforbruket til et program eller en prosess overskrider grensen for systemressursbruk, registrerer Norton det i vinduet Sikkerhetslogg. Du kan vise detaljer relatert til ytelsesvarsler under kategorien Ytelsesvarsel i Sikkerhetslogg -vinduet.

 4. Gjør ett av følgende under Varsel for høy bruk av :

  • Hvis du vil at Norton skal overvåke CPU-bruken, flytter du CPU -bryteren til .

  • Flytt bryteren Minne til hvis du vil at Norton skal overvåke minnebruken.

  • Flytt bryteren Disk til hvis du vil at Norton skal overvåke diskbruken.

  • Flytt bryteren Referanser til hvis du vil at Norton skal overvåke antallet referanser.

   Dette alternativet er som standard deaktivert.

 5. Klikk på Bruke, og klikk deretter på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v36700888_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 13/12/2016