Andre produkter

Konfigurere ytelsesvarsler

Du kan bruke alternativet Ytelsesvarsling til å motta ytelsesvarsler når et program eller en prosess bruker mer systemressurser enn normalt.

Du kan konfigurere Ytelsesvarsling med følgende alternativer:

Av

Slår av ytelsesvarsler.

Velg dette alternativet hvis du ikke ønsker at Norton 360 Online skal gi deg varsler om ytelse.

Slår på ytelsesvarsler.

Velg dette alternativet dersom du vil at Norton 360 Online skal varsle deg når ressursforbruket til et program eller en prosess overskrider grensen for systemressursbruk.

Dette Ytelsesvarsling -alternativet er som standard aktivert.

Bare loggfør

Overvåker og registrerer systemressursbruk.

Velg dette alternativet hvis du vil at Norton 360 Online kun skal overvåke systemressursbruken til programmene og prosessene på datamaskinen.

Når ressursforbruket til et program eller en prosess overskrider grensen for systemressursbruk, registrerer Norton 360 Online det i Sikkerhetslogg -vinduet. Du kan vise detaljer relatert til ytelsesvarsler under kategorien Ytelsesvarsel i Sikkerhetslogg -vinduet.

For å stille inn ytelsesvarsler

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Administrasjonsinnstillinger under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Gjør ett av følgende under Ytelsesovervåkning i raden Ytelsesvarsling :

  • Flytt Ytelsesvarsling -bryteren til Av for å deaktivere ytelsesvarsler.

  • Flytt Ytelsesvarsling -bryteren til for å aktivere ytelsesvarsler.

  • Flytt Ytelsesvarsling -bryteren til Bare loggfør for å undertrykke ytelsesvarsler.

 4. Gjør ett av følgende under Varsel for høy bruk av :

  • Flytt CPU -bryteren mot venstre til hvis du vil at Norton 360 Online skal overvåke CPU-bruken.

  • Flytt Minne -bryteren mot venstre til hvis du vil at Norton 360 Online skal overvåke minnebruken.

  • Flytt Disk -bryteren mot venstre til hvis du vil at Norton 360 Online skal overvåke diskbruken.

  • Flytt Referanser -bryteren mot venstre til hvis du vil at Norton 360 Online skal overvåke antallet referanser. Dette alternativet er som standard deaktivert.

 5. Klikk på Bruk, og klikk deretter på Lukk.

Om Ytelsesvarsling

Konfigurere profilen for ressursgrenser

Utelate programmer fra ytelsesvarsler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36700888_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 04/10/2011