Andre produkter

Om Ytelsesvarsling

Norton 360 Online overvåker systemets ytelse. Hvis det oppdager økt bruk av systemressurser fra et bestemt program eller en bestemt prosess, får du beskjed om dette i et ytelsesvarsel. Ytelsesvarsling fungerer kun når alternativene Ytelsesovervåkning og Ytelsesvarsling er slått på.

Ytelsesvarslene viser informasjon om hvilket program det er snakk om, og hvilke ressurser det bruker mye av. Du kan klikke på koblingen Detaljer og innstillinger i varselet for å se mer informasjon om ressursforbruket til programmet. Vinduet File Insight åpnes, og viser detaljer om filen, opphavet til den, prosess-ID samt den totale ressursbruken for programmet. Fra vinduet File Insight kan du velge å utelate programmet fra overvåkning. Du kan bruke alternativet Innstillinger i File Insight -vinduet til å deaktivere Ytelsesvarsling.

Ytelsesvarsler vises ikke når datamaskinen er inaktiv eller i stillemodus.

Det er definert en grense for bruk av systemressurser som CPU, minne og harddiskplass. Når ressursforbruket til et program overskrider den angitte grensen, viser Norton 360 Online et ytelsesvarsel.

Du kan bruke alternativet Profil for ressursforbruk ved varsling til å konfigurere grensen for bruk av ressursene. Du får tilgang til alternativet Profil for ressursforbruk ved varsling ved å gå til hovedvinduet i Norton 360 Online og klikke på Innstillinger > Administrasjonsinnstillinger > Ytelsesovervåking > Profil for ressursforbruk ved varsling.

Bruk alternativet Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring hvis du vil at Norton 360 Online automatisk skal endre forbruksprofilen til den laveste grensen når datamaskinen går på batteri.

Du kan bruke Varsel for høy bruk av til å velge at Norton 360 Online skal varsle om høy bruk av CPU, minne, disk og referanser.

I tillegg kan du legge til og fjerne programmer fra listen i vinduet Programutelatelser, ved hjelp av alternativet Programutelatelser. Når du legger til et program på Programutelatelser -listen, varsler ikke Norton 360 Online deg når ressursforbruket til programmet overskrider den definerte grensen for systemressursbruk.

Du kan vise alle detaljer relatert til ytelsesvarsler under kategorien Ytelsesvarsel i Sikkerhetslogg -vinduet.

Konfigurere ytelsesvarsler

Konfigurere profilen for ressursgrenser

Utelate programmer fra ytelsesvarsler

Om overvåking av systemaktivitet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36700885_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 24/10/2011