Om Ytelsesvarsling

Norton Business Suite overvåker systemets ytelse. Hvis det oppdager økt bruk av systemressurser fra et bestemt program eller en bestemt prosess, får du beskjed om dette i et ytelsesvarsel. Ytelsesvarsling fungerer kun når alternativene Ytelsesovervåkning og Ytelsesvarsling er slått på.

Ytelsesvarslene viser informasjon om hvilket program det er snakk om, og hvilke ressurser det bruker mye av. Du kan klikke på koblingen Detaljer og innstillinger i varselet for å se mer informasjon om ressursforbruket til programmet. Vinduet File Insight åpnes, og viser omdømmedetaljer om filen, opphavet til den, prosess-IDen samt en liste med den totale ressursbruken til programmet. Fra vinduet File Insight kan du velge å utelate programmet fra overvåkning. Du kan bruke alternativet Innstillinger i File Insight -vinduet til å deaktivere Ytelsesvarsling.

Ytelsesvarsler vises ikke når datamaskinen er inaktiv eller i stillemodus.

Det er definert en grense for bruk av systemressurser som CPU, minne og harddiskplass. Når ressursforbruket til et program overskrider den angitte grensen, viser Norton Business Suite et ytelsesvarsel.

Du kan bruke alternativet Profil for ressursforbruk ved varsling til å konfigurere grensen for bruk av ressursene. Du får tilgang til alternativet Profil for ressursforbruk ved varsling ved å gå til hovedvinduet i Norton Business Suite og klikke på Innstillinger > Administrasjonsinnstillinger > Ytelsesovervåking > Profil for ressursforbruk ved varsling.

Bruk alternativet Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring hvis du vil at Norton Business Suite automatisk skal endre forbruksprofilen til den laveste grensen når datamaskinen går på batteri.

Du kan bruke Varsel for høy bruk av til å velge at Norton Business Suite skal varsle om høy bruk av CPU, minne, disk og referanser.

I tillegg kan du legge til og fjerne programmer fra listen i vinduet Programutelatelser, ved hjelp av alternativet Programutelatelser. Når du legger til et program på Programutelatelser -listen, varsler ikke Norton Business Suite deg når ressursforbruket til programmet overskrider den definerte grensen for systemressursbruk.

Du kan se alle detaljer relatert til ytelsesvarsler under kategorien Ytelsesvarsel i Sikkerhetslogg -vinduet.

Konfigurere ytelsesvarsler

Konfigurere profilen for ressursgrenser

Slå av og på Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring

Utelate programmer fra ytelsesvarsler

Om overvåking av systemaktivitet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36700885_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013