Andre produkter

Om resultater av omdømmesøk

Med Norton 360 Online kan du kjøre forskjellige typer omdømmesøk, for å oppdage mistenkelige eller sårbare programmer på datamaskinen. Du kan kjøre følgende typer omdømmesøk manuelt i Norton 360 Online:

 • Hurtig omdømmesøk

 • Fullstendig omdømmesøk

 • Egendefinert omdømmesøk

Når du utfører et hurtig omdømmesøk, ser Norton 360 Online nærmere på interessante filer i kjørende prosesser og lastede programmer. Når du utfører et fullstendig omdømmesøk, tar Norton 360 Online for seg alle interessante filer på datamaskinen. Når du kjører et egendefinert omdømmesøk, lar Norton 360 Online deg velge hvilken stasjon, mappe eller fil du vil søke i.

Omdømmesøket filtrerer filene ut fra bestemte filtreringskriterier, og utfører et Insight nettverkssøk i de filtrerte filene. Omdømmesøk filtrerer filtypene .exe, .scr, .sys, .dll, .drv, .ocx og .msi og analyserer dem.

Norton 360 Online viser omdømmeinformasjon om de gjennomsøkte filene, i vinduet Norton omdømmesøk.

Norton 360 Online samler omdømmeinformasjon fra det siste søket, og fremstiller den i ulike grafiske formater.

Øvre del av vinduet Norton omdømmesøk viser følgende statistikk:

 • Grafen Klareringsnivå viser gjennomsnittlig klareringsnivå for filene på datamaskinen. Den viser også gjennomsnittlig klareringsnivå for filene som Symantec har analysert i Norton-fellesskapet.

 • Grafen Utbredelse viser gjennomsnittlig brukerutbredelse for filer på datamaskinen. Den viser også gjennomsnittlig brukerutbredelse for filene som Symantec har analysert i Norton-fellesskapet.

 • Grafen Stabilitet viser gjennomsnittlig pålitelighet for filer på datamaskinen. Den viser også gjennomsnittlig pålitelighet for filene som Symantec har analysert i Norton-fellesskapet.

  Stabilitetsrangeringene varierer etter operativsystemet.

 • Grafen Norton Network viser detaljer om kjente farlige og ufarlige filer.

  Du kan se antall klarerte filer på datamaskinen. Du kan også se samlet antall filer som Symantec har analysert i Norton-fellesskapet.

Datamaskinen må være tilkoblet Internett for at du skal få tilgang til disse detaljene. Norton 360 Online kobler til Symantec-serverne for å hente inn omdømmeinformasjonen.

Nedre del av vinduet Norton omdømmesøk viser omdømmeinformasjon om de gjennomsøkte elementene. Du kan vise følgende detaljer for hvert av de gjennomsøkte elementene:

Filnavn

Filnavn og filtype.

Du kan klikke på filnavnet for å se mer informasjon om filen, i vinduet File Insight.

Klareringsnivå

Klareringsnivået til filen.

Symantec analyserer bestemte opplysninger om en fil, f.eks. den digitale signaturen og hash-verdien, for å avgjøre klareringsnivået til filen. Symantec rangerer filen basert på en statistisk evaluering som utføres på filen ved hjelp av data fra Norton fellesskapsovervåkning og Symantecs egen analyse.

Symantec gir omdømmefiler følgende klareringsnivåer:

 • Klarert : Symantec har sterke indikasjoner på at filen er klarert.

 • Godt : Symantec har sterke indikasjoner på at filen er klarert.

 • Ikke bevist : Symantec har ikke nok informasjon om filen til å tildele et klareringsnivå til den.

 • Dårlig : Symantec har enkelte indikasjoner på at filen ikke er klarert.

 • Farlig : Symantec har sterke indikasjoner på at filen ikke er klarert.

Hvis du har en fil med klareringsnivået Farlig eller Dårlig, viser Norton 360 Online et rødt kryss (x) ved siden av klareringsnivået. Du kan klikke på det røde krysset (x) for å isolere den mistenkelige filen.

Utbredelse

Viser fellesskapsbruken til en fil.

Søkeresultatene er gruppert i følgende kategorier:

 • Veldig få brukere : Viser filer som er brukt av meget få brukere.

 • Få brukere : Viser filer som er brukt av et gjennomsnittlig antall brukere.

 • Mange brukere : Viser filer som er brukt av veldig mange brukere.

Du kan også vise hvor mye andre brukere i fellesskapet har benyttet seg av filen, for slik å avgjøre om den er genuin. Symantec bruker strenge, statistiske metoder til å avgjøre om en fil er trygg og kan få klareringsnivået Godt.

Ressursbruk

Viser nivået av systemressursbruk for en fil.

Bruksnivåene er som følger:

 • Lavt : Angir at filen bruker minimalt med systemressurser.

 • Moderat : Angir at filen bruker moderat med systemressurser.

 • Høyt : Angir at filen bruker maksimalt med systemressurser.

 • Ukjent : Angir at filen ikke har utført noen handling på datamaskinen.

Stabilitet

Angir stabilitetsrangeringen for filen.

Stabilitetsrangeringen er avhengig av hvor ofte programmet krasjer. De ulike stabilitetsrangeringene er som følger:

 • Pålitelig : Angir at programmet er pålitelig.

 • Stabilt : Angir at programmet er forholdsvis stabilt. Men det hender at det krasjer.

 • Litt ustabilt : Angir at programmet er litt ustabilt.

 • Ustabilt : Angir at programmet er ustabilt.

 • Svært ustabilt : Angir at programmet krasjer ofte.

 • Ukjent : Angir at krasjhistorikken for programmet ikke er kjent.

Stabilitetsrangeringene varierer etter operativsystemet.

Om Omdømmesøk

Om Norton 360 Online-søk

Om Insight nettverkssøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36692172_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 23/04/2011