Programutelatelser

Vinduet Programutelatelser viser alle programmer som er utelatt fra ytelsesvarsler. Norton Business Suite varsler deg ikke når et av programmene i dette vinduet overskrider grensen for bruk av CPU, minne, operativsystemressurser eller I/U-diskressurser. Som standard inkluderer Norton Business Suite programmene Symantec Service Framework og Windows Utforsker.

Du kan legge til og fjerne programmer fra listen i vinduet Programutelatelser.

Velg mellom følgende alternativer:

Program

Viser navnet på programmet eller navnet på programmets kjørbare fil samt plasseringen av programmet.

Legg til

Her kan du legge til programmer på Programutelatelser -listen.

Når du klikker på Legg til, åpner Norton Business Suite dialogboksen Velg et program. Her ser du innholdet i mappen C:\Programfiler. Du kan bla deg fram til ønsket mappe og velge programmet du vil utelate fra ytelsesvarsler.

Fjern

Her kan du fjerne et valgt program fra Programutelatelser-listen.

Fjern alt

Her kan du fjerne alle programmene fra listen Programutelatelser.

Om Ytelsesvarsling

Utelate programmer fra ytelsesvarsler

Fjerne programmer fra Programutelatelser

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36687854_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 03/01/2013