Om vinduet Trussel oppdaget

Vinduet Trussel oppdaget vises hvis Norton Business Suite finner en sikkerhetsrisiko på datamaskinen. Du kan bruke dette vinduet til å vise risikoopplysninger og velge en handling for risikoen. Av og til kan det hende at du vil åpne vinduet Trussel oppdaget for samme risiko igjen. I så fall kan vinduet åpnes når som helst fra Sikkerhetslogg. Sikkerhetslogg er den sentraliserte plasseringen hvor du kan få tilgang til Trussel oppdaget -vinduene for risikoene som tilhører noen av de følgende kategoriene:

Løste sikkerhetsrisikoer

Denne kategorien inneholder sikkerhetsrisikoer eller infiserte filer som Norton Business Suite har oppdaget og så reparert, isolert eller fjernet.

Uløste sikkerhetsrisikoer

Denne kategorien inneholder sikkerhetsrisikoer eller infiserte filer som Norton Business Suite ikke kunne reparere, isolere eller fjerne.

Isolasjon

Denne kategorien inneholder sikkerhetsrisikoelementer som er isolert fra resten av datamaskinen mens de venter på at du skal utføre en passende handling.

Handlingsalternativene i vinduet Trussel oppdaget for en risiko varierer avhengig av risikotype og alvorlighetsgrad. Her følger noen av alternativene du finner i vinduet:

Gjenopprette

Returnerer den isolerte sikkerhetsrisikoen til den opprinnelige plasseringen på datamaskinen

Gjenopprett og utelat denne filen

Returnerer det valgte, isolerte elementet til sin opprinnelige plassering uten å reparere det, og utelater det fra fremtidige søk

Fjern denne filen

Fjerner sikkerhetsrisikoen fra datamaskinen, og setter den i isolasjon

Utelat dette programmet

Utelater sikkerhetsrisikoen fra fremtidige søk

Fjern fra loggen

Fjerner den valgte sikkerhetsrisikoen fra sikkerhetsloggen

Få hjelp

Åpner nettstedet Symantec Security Response.

Send til Symantec

Sender sikkerhetsrisikoen til Symantec

Om Sikkerhetslogg

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Om vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36662593_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013