Andre produkter

Om vinduet File Insight

I vinduet File Insight kan du se detaljer om interessante filer på datamaskinen. Dette alternativet for filanalyse er tilgjengelig for filer du laster ned, gjennomsøker eller bruker til å utføre en aktivitet.

Du kan åpne File Insight -vinduet på flere måter. Du kan for eksempel bruke de forskjellige meldingene og varslene, søke- og ytelsesrelaterte vinduene og hurtigmenyene til de forskjellige filene som befinner seg på datamaskinen, til å åpne vinduet. Sikkerhetslogg er et sentralt sted der du kan få tilgang til File Insight -vinduene til de forskjellige hendelsene forbundet med sikkerhetsrisikoer, Download Insight og Oppsummering.

I File Insight-vinduet kan du vise flere detaljer om hendelser som tilhører noen av følgende kategorier i vinduet Sikkerhetslogg :

Løste sikkerhetsrisikoer

Her kan du vise detaljert informasjon om løste sikkerhetsrisikoer på en ryddig måte.

Kategorien Løste sikkerhetsrisikoer inneholder de infiserte filene som Norton 360 Online reparerer, fjerner eller isolerer. Denne kategorien inneholder for det meste risikoer på middels eller høyt nivå som er isolert eller sperret.

File Insight -vinduet viser detaljerte opplysninger om risikonivå, opprinnelsessted og aktivitetsrapport for den løste sikkerhetsrisikoen på systemet.

Uløste sikkerhetsrisikoer

Her kan du vise detaljert informasjon om uløste sikkerhetsrisikoer på en ryddig måte.

Kategorien Uløste sikkerhetsrisikoer inneholder de infiserte filene som Norton 360 Online ikke kunne utføre noen handling for. Denne kategorien inneholder for det meste risikoer på lavt nivå som krever din oppmerksomhet for passende handling.

File Insight -vinduet viser detaljerte opplysninger om risikonivå, opprinnelsessted og aktivitetsrapport for den uløste sikkerhetsrisikoen på systemet.

Isolasjon

Her kan du vise detaljert informasjon om isolerte sikkerhetsrisikoer på en ryddig måte.

Kategorien Isolasjon inneholder infiserte filer som er isolert fra resten av datamaskinen mens de venter på at du skal utføre en passende handling.

File Insight -vinduet viser detaljerte opplysninger om risikonivå, opprinnelsessted og aktivitetsrapport for isolerte sikkerhetsrisikoer på systemet.

Download Insight

Her kan du vise omdømmeopplysninger for en fil som du laster ned.

Du kan bruke disse opplysningene til å avgjøre hvor trygg filen er og så å avgjøre handlingen du vil utføre.

Ytelsesvarsel

Viser ytelsesopplysninger for en hvilken som helst interessant fil på datamaskinen.

Denne informasjonen inkluderer generelle detaljer, informasjon om opprinnelse, ressursbruk samt hvilke handlinger filen har utført på systemet.

Vinduet File Insight inneholder ulike detaljer om et element i sikkerhetsloggen. Disse detaljene klassifiseres i ulike kategorier i vinduet File Insight.

Du kan velge en kategori for å vise flere detaljer om den. I vinduet File Insight finner du detaljer om en fil i følgende kategorier:

Detaljer

Viser informasjon som klareringsnivå, fellesskapsbruk av filen, når filen ble sluppet og hvor stabil filen er.

Stabilitetsrangeringene kan variere etter operativsystemet.

Du kan se detaljer som signatur og datoen da filen ble opprettet. Du kan avgjøre om filen er en oppstartsfil, og når filen sist var i bruk.

Opprinnelse

Viser informasjon om opphavet til filen.

Du kan se filnavnet og URLen for kilden der filen ble lastet ned. Opphavsinformasjonen til en fil er bare tilgjengelig hvis du lastet den ned eller opprettet den etter at du installerte Norton 360 Online.

Hvis opphavsinformasjon ikke er tilgjengelig for en fil, deaktiverer Norton 360 Online delen Opprinnelse.

Aktivitet

Informerer om hvilken mistenkelig handling filen utførte på datamaskinen. Viser også opplysninger om ressursbruken til en prosess og prosessens innvirkning på datamaskinen samlede CPU-bruk.

Ut fra alvorlighetsgraden til sikkerhetsrisikoen, samt risikotypen, kan det hende at Norton 360 Online viser ett eller flere av følgende alternativer i vinduet File Insight :

Finn

Brukes til å finne filen på datamaskinen

Du finner dette alternativet øverst i vinduet.

Kopier til utklippstavle

Gir deg mulighet til å kopiere dataene fra vinduet File Insight til utklippstavlen.

Når du har kopiert innholdet til utklippstavlen, kan du åpne et dokument, lime inn dataene og lagre dokumentet.

Alternativer

Gir deg tilgang til vinduet Trussel oppdaget for å vise flere detaljer og utføre handlinger.

Mer informasjon

Gir deg tilgang til opplæringssiden på Internett der du kan finne ut mer om filen.

Om Sikkerhetslogg

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Om vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36662584_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 18/10/2011