Om vinduet File Insight

I vinduet File Insight kan du se detaljer om interessante filer på datamaskinen. Dette alternativet for filanalyse er tilgjengelig for filer du laster ned, gjennomsøker eller bruker til å utføre en aktivitet.

Du kan åpne File Insight -vinduet på flere måter. Du kan for eksempel bruke de forskjellige meldingene og varslene, søke- og ytelsesrelaterte vinduene og hurtigmenyene til de forskjellige filene som befinner seg på datamaskinen, til å åpne vinduet. Sikkerhetslogg er et sentralt sted der du kan få tilgang til File Insight -vinduene til de forskjellige hendelsene forbundet med sikkerhetsrisikoer, Download Insight og Oppsummering.

I File Insight-vinduet kan du vise flere detaljer om hendelser som tilhører noen av følgende kategorier i vinduet Sikkerhetslogg :

Løste sikkerhetsrisikoer

Lar deg se detaljert informasjon om løste sikkerhetsrisikoer på en ryddig måte.

Kategorien Løste sikkerhetsrisikoer inneholder de infiserte filene som Norton Business Suite reparerer, fjerner eller isolerer. Denne kategorien inneholder for det meste risikoer på middels eller høyt nivå som er isolert eller sperret.

File Insight -vinduet viser detaljerte opplysninger om risikonivå, opprinnelsessted og aktivitetsrapport for den løste sikkerhetsrisikoen på systemet.

Uløste sikkerhetsrisikoer

Lar deg se detaljert informasjon om uløste sikkerhetsrisikoer på en ryddig måte.

Kategorien Uløste sikkerhetsrisikoer inneholder de infiserte filene som Norton Business Suite ikke kunne utføre noen handling for. Denne kategorien inneholder for det meste risikoer på lavt nivå som krever din oppmerksomhet for passende handling.

File Insight -vinduet viser detaljerte opplysninger om risikonivå, opprinnelsessted og aktivitetsrapport for den uløste sikkerhetsrisikoen på systemet.

Isolasjon

Lar deg se detaljert informasjon om isolerte sikkerhetsrisikoer på en ryddig måte.

Kategorien Isolasjon inneholder infiserte filer som er isolert fra resten av datamaskinen mens de venter på at du skal utføre en passende handling.

File Insight -vinduet viser detaljerte opplysninger om risikonivå, opprinnelsessted og aktivitetsrapport for isolerte sikkerhetsrisikoer på systemet.

Download Insight

Lar deg se omdømmeopplysninger for en fil som du laster ned.

Du kan bruke disse opplysningene til å avgjøre hvor trygg filen er og så å avgjøre handlingen du vil utføre.

Ytelsesvarsel

Viser ytelsesopplysninger for en hvilken som helst interessant fil på datamaskinen.

Denne informasjonen inkluderer generelle detaljer, informasjon om opprinnelse, ressursbruk samt hvilke handlinger filen har utført på systemet.

Vinduet File Insight inneholder ulike detaljer om et element i sikkerhetsloggen. Disse detaljene klassifiseres i ulike kategorier i vinduet File Insight.

Du kan velge en kategori for å vise flere detaljer om den. I vinduet File Insight finner du detaljer om en fil i følgende kategorier:

Detaljer

Viser informasjon som klareringsnivå, fellesskapsbruk av filen, når filen ble sluppet og hvor stabil filen er.

Stabilitetsrangeringene kan variere etter operativsystemet.

Du kan se detaljer som signatur og datoen da filen ble opprettet. Du kan avgjøre om filen er en oppstartsfil, og når filen sist var i bruk.

Opprinnelse

Viser informasjon om opphavet til filen.

Du kan se filnavnet og URLen for kilden der filen ble lastet ned. Opphavsinformasjonen til en fil er bare tilgjengelig hvis du lastet den ned eller opprettet den etter at du installerte Norton Business Suite.

Hvis opphavsinformasjon ikke er tilgjengelig for en fil, deaktiverer Norton Business Suite delen Opprinnelse.

Aktivitet

Informerer om hvilken mistenkelig handling filen utførte på datamaskinen. Viser også opplysninger om ressursbruken til en prosess og prosessens innvirkning på datamaskinen samlede CPU-bruk.

Ut fra alvorlighetsgraden til sikkerhetsrisikoen, samt risikotypen, kan det hende at Norton Business Suite viser ett eller flere av følgende alternativer i vinduet File Insight :

Finn

Brukes til å finne filen på datamaskinen

Du finner dette alternativet øverst i vinduet.

Kopier til utklippstavle

Gir deg mulighet til å kopiere dataene fra vinduet File Insight til utklippstavlen.

Når du har kopiert innholdet til utklippstavlen, kan du åpne et dokument, lime inn dataene og lagre dokumentet.

Alternativet Kopier til utklippstavle er deaktivert for brukerkontoer uten administratorrettigheter.

Gjenopprette

Dette alternativet returnerer den isolerte sikkerhetsrisikoen til den opprinnelige plasseringen på datamaskinen.

Returnerer det valgte, isolerte elementet til sin opprinnelige plassering uten å reparere det, og utelater det fra fremtidige søk. Hvis du ikke vil utelate elementet fra senere søk, fjerner du avmerkingen i vinduet Isolasjonsgjenoppretting.

Alternativer

Gir deg tilgang til vinduet Trussel oppdaget for å vise flere detaljer og utføre handlinger.

Om Sikkerhetslogg

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Om vinduet Sikkerhetslogg - avanserte detaljer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Hjalp denne informasjonen?

DOCID: v36662584_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013