Andre produkter

Oppstartsbeskyttelse

Oppstartsbeskyttelse gir bedre sikkerhet, siden alle nødvendige sikkerhetskomponenter for beskyttelse av datamaskinen, starter samtidig med maskinen.

Når dette alternativet er satt til Normal eller Aggressiv, starter alle nødvendige drivere og plugin-moduler samtidig med datamaskinen. Drivere er programmer som inneholder informasjon som datamaskinen trenger for å gjenkjenne og kontrollere enheter. Plugin-moduler er tillegg til programmer eller tjenester, som gir programmet/tjenesten ekstrafunksjoner. Dette alternativet gir bedre sikkerhet helt fra datamaskinen slås på.

Når dette alternativet er satt til Av, starter alle nødvendige drivere og plugin-moduler kun etter en viss forsinkelse.

Hvis du starter datamaskinen på nytt eller at du har kjørt LiveUpdate eller oppgradert et produkt, fungerer driverne og plugin-modulene som normalt. Ved senere omstarter settes ikke driverne og plugin-modulene i gang før etter den angitte forsinkelsen.

Du kan bruke følgende alternativer til å konfigurere Oppstartsbeskyttelse:

Aggressiv

Her kan du velge at Norton 360 Online skal sørge for maksimal beskyttelse når datamaskinen starter.

Det sørger for komplett beskyttelse under oppstart, siden Auto-Protect starter når du starter datamaskinen.

Normal

Gir deg forbedret beskyttelse ved oppstart av datamaskinen, uten at det går ut over datamaskinens ytelse.

Når dette alternativet er satt til Normal, starter alle nødvendige drivere og plugin-moduler før den angitte forsinkelsen.

Av

Deaktiverer Oppstartsbeskyttelse.

Hvis du deaktiverer Oppstartsbeskyttelse, blir datamaskinen ikke like godt beskyttet.

Alternativet er avmerket som standard.

Aktiver oppstartsbeskyttelse

Konfigurere oppstartsbeskyttelse

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v36662094_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 12/09/2011