Andre produkter

Regler

I Regler -vinduet vises en liste over forhåndsdefinerte brannmurregler.

Du kan endre brannmurreglene i listen. Du kan også legge til en ny regel. Den nye regelen vises som standard nederst på listen.

Reglene vises på listen i prioritert rekkefølge. Regler som er høyere på listen overstyrer regler lenger ned. Du kan endre rekkefølgen til reglene på listen.

Denne handlingen bør kun utføres av avanserte brukere eller nybegynnere som har veiledning av teknisk støtte.

Du kan også slå av en regel ved å fjerne merket i avmerkingsboksen.

Ikonet ved siden av regelbeskrivelsene på listen viser regelens egenskaper.

Du kan opprette og tilpasse regler med følgende alternativer:

Legg til

Med dette alternativet kan du legge til en brannmurregel.

Endre/vis

Med dette alternativet kan du vise eller endre innstillingene til en eksisterende brannmurregel.

Noen av brannmurreglene kan ikke endres. Disse reglene er avgjørende for at brannmuren skal fungere skikkelig.

Fjern

Med dette alternativet kan du fjerne en brannmurregel.

Noen av brannmurreglene kan ikke fjernes. Disse reglene er avgjørende for at brannmuren skal fungere skikkelig.

Flytt opp / flytt ned

Med dette alternativet kan du endre prioriteten til brannmurregler på listen.

Om generelle innstillinger for brannmur

Om trafikkregler

Legge til trafikkregler og programregler

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v3089228_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 02/11/2011