Gjenopprette filer med Norton Autorun Restore

Funksjonen Norton Autorun Restore hjelper deg med å gjenopprette filer som er sikkerhetskopiert på en optisk plate eller USB-stasjon. Autokjøring kan gjenopprette sikkerhetskopierte filer til en datamaskin som ikke har Norton-produktet installert.

Når du setter inn en optisk plate som inneholder sikkerhetskopierte filer, åpner funksjonen Autokjør gjenoppretting vinduet Flyttbar gjenoppretting automatisk. Du kan gjenopprette sikkerhetskopierte filer til deres opprinnelige plassering eller til en plassering du velger selv.

Hvis du deaktiverer alternativet for automatisk kjøring i Windows, må du starte Autokjør gjenoppretting manuelt.

Du kan også bruke alternativet Start i vinduet Ekstern gjenoppretting for å åpne Norton.

I vinduet Flyttbar gjenoppretting finner du følgende informasjon:

 • Navnet på sikkerhetskopisettet

 • Størrelsen på de sikkerhetskopierte filene

 • Dato og klokkeslett for sikkerhetskopiering av filene

Du kan velge hvilke filer du vil gjenopprette. Du kan gjenopprette filene til sin opprinnelige plassering. Som standard gjenoppretter Automatisk kjøring filene du velger, til C:\Gjenopprettede filer\. Du kan endre hvor filene skal gjenopprettes.

Hvis sikkerhetskopisettene som er tilgjengelige på disken ikke er listet opp i vinduet Ekstern gjenoppretting, kjører du ARestore.exe som administrator.

Gjenopprette filer med Norton Autorun Restore

 1. Sett inn en optisk plate som inneholder de sikkerhetskopierte filene.

 2. Klikk på ARestore -ikonet.

  Dersom alternativet Windows AutoPlay er deaktivert, går du til den optiske disken med sikkerhetskopien på, og dobbeltklikker på ARestore -ikonet for å starte den automatiske gjenopprettingsfunksjonen.

 3. I vinduet Ekstern gjenoppretting klikker du på Velg filer som skal gjenopprettes.

 4. Klikk på en filkategori du vil gjenopprette filer fra, i vinduet som vises, i ruten til venstre under Filtrer etter.

 5. I høyre rute merker du av ved filene du vil gjenopprette.

  For å gjenopprette alle filene klikker du på Alle filtyper til høyre under Filtrer etter, og merker av i avmerkingsboksen du finner i toppteksten i nærheten av Sikkerhetskopi-element.

 6. Under Gjenopprett til klikker du på av følgende:

  • Opprinnelig plassering

   Velg dette alternativet hvis du vil gjenopprette filene til den opprinnelige plasseringen.

  • Egendefinert plassering

   Velg dette alternativet hvis du vil gjenopprette filene til en ny plassering. Som standard gjenoppretter Automatisk kjøring filene du velger, til C:\Gjenopprettede filer\.

 7. Klikk på Gjenopprett valgte.

 8. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre gjenopprettingen av filene.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v29695660_ns_backup_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 19/07/2018