Andre produkter

Optimalisering når datamaskinen er inaktiv

Du kan velge at Norton 360 Online skal defragmentere oppstartsvolumet eller den lokale stasjonen med oppstartsvolumet når datamaskinen er inaktiv. Norton 360 Online planlegger automatisk en optimalisering når det registrerer at du har installert et nytt program på datamaskinen og at datamaskinen er inaktiv. Hvis du begynner å bruke maskinen igjen, stopper Norton 360 Online optimaliseringen. Optimaliseringen startes igjen neste gang datamaskinen er inaktiv. Slik påvirker ikke optimaliseringen ytelsen til datamaskinen.

Når du kjører en optimalisering, omorganiseres filfragmentene slik at de plasseres i nærliggende eller sammenhengende klynger på harddisken. Dette forbedrer ytelsen til datamaskinen, fordi filene leses til minnet raskere. Optimalisering gir også størst mulig utbytte av den ledige plassen på en disk, ved å gruppere filer som brukes mye, og filer som brukes lite, sammen. I tillegg slås ledig plass sammen, for å unngå fragmentering av nye filer.

Du kan optimalisere manuelt ved hjelp av alternativet Optimaliser i vinduet Oppsummering. Du åpner dette vinduet ved å klikke på Oppsummering i hovedvinduet. Du kan også vise tidligere optimaliseringer som har funnet sted i løpet av de siste tre månedene. Dette ser du i hendelsesgrafen i Oppsummering -vinduet.

Om Optimalisering når datamaskinen er inaktiv

Slå optimalisering når datamaskinen er inaktiv av og på

Om optimalisering

Optimalisere oppstartsvolumet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v29162440_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 10/02/2011