Mitt nettverk

Et hjemmenettverk består som regel av datamaskiner og andre enheter som deler en Internett-tilkobling. Funksjonene Nettverkssikkerhetskart og Kunnskap om nettverkskostnader hjelper deg å se og administrere nettverket.

Du kan bruke alternativet Konfigurer i raden Nettverkssikkerhetskart til å åpne vinduet Nettverkssikkerhetskart. Vinduet Nettverkssikkerhetskart gir en grafisk fremstilling av enhetene på nettverket som datamaskinen er tilkoblet. Du kan se detaljene for hver enhet før du konfigurerer fjernovervåking.

Med alternativet Klareringskontroll kan du håndtere klareringsnivå for enheter som du legger til manuelt på hjemmenettverket. Klareringskontroll er et spesielt nettverk som viser alle enheter du legger til manuelt i Nettverkssikkerhetskartet, uavhengig av enhetenes tilkoblingsstatus.

Du kan fjerne alle enhetene fra nettverkskartet. Klikk på Tøm under nettverkssikkerhetskartet i raden Nettverkskart. Du kan tømme nettverkssikkerhetskartet hvis du vil opprette en ny liste med enheter. Du kan for eksempel fjerne alle enhetene som fantes på ditt forrige nettverk, før du kobler til et nytt. Du må deaktivere fjernovervåking og lukke vinduet Nettverkssikkerhetskart før du tømmer nettverkssikkerhetskartet.

Du kan endre hvilken kommunikasjonsport Norton-produktene skal bruke til å kommunisere med hverandre på nettverket. Du endrer portnummer ved å oppgi et nytt kommunikasjonsportnummer i boksen Kommunikasjonsport, under Nettverkssikkerhetskart. Som standard bruker Norton-produkter portnummer 31077 til kommunikasjon. Hvis du endrer nummeret på kommunikasjonsporten for Norton-produktet, må du endre det på alle datamaskiner som er koblet til hjemmenettverket. Når du finner flere datamaskiner som bruker installasjonsprosessen for fjernovervåking, må du også forsikre deg om at samme portnummer brukes på alle datamaskinene.

Hvis du ikke vil se Nettverkssikkerhetsoversikt -vinduet, kan du deaktivere det. Du slår av Nettverkssikkerhetsoversikt ved å flytte av/på -bryteren mot høyre til Av i raden Velkomstskjerm ved oppstart, under Nettverkssikkerhetskart. Vinduet Nettverkssikkerhetsoversikt inneholder korte sammendrag om funksjoner som trådløs sikkerhet, fjernovervåking, nettverkskart og klareringskontroller.

Med alternativet Kunnskap om nettverkskostnader kan du sette opp policyer og begrense Internett-bruken til Norton Business Suite. Du kan bruke alternativet Konfigurer i raden Kunnskap om nettverkskostnader til å definere mengden båndbredde Norton Business Suite kan bruke på nettverket.

Om mine nettverksinnstillinger

Om nettverkssikkerhetskartet

Vise enheter på nettverkssikkerhetskartet

Om Kunnskap om nettverkskostnader

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v29131223_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 16/05/2012