Andre produkter

Om å vise detaljer om systemsårbarhet

Funksjonen Inntrengingsforhindring i Norton 360 Online er en foregripende løsning som forhindrer trusler som kan utnytte sårbarheter i programmer eller i operativsystemet på datamaskinen. Norton 360 Online inneholder nå funksjonen Beskyttelse mot sårbarhet. Med denne funksjonen kan du se detaljert informasjon om beskyttelsesfunksjonen mot mulige angrep på disse sårbare områdene. Beskyttelse mot sårbarhet viser en utfyllende liste med programmer på datamaskinen som er sårbare. I tillegg får du også se detaljer om sårbarheten og den løsningen som Inntrengingsforhindring benytter for å identifisere angrep. Du kan bruke Beskyttelse mot sårbarhet til å se sammenhenger mellom svakhetene datamaskinen er beskyttet mot, og de programmene som inneholder disse svakhetene.

Om Beskyttelse mot sårbarhet

Om Inntrengingsforhindring

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v29130808_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/10/2011