Trussel oppdaget

Vinduet Trussel oppdaget vises hvis du gjør ett av følgende:

  • Kjører eller installerer en ukjent fil på datamaskinen når Download Insight full rapport er satt til Ikke bevist.

  • Kjører eller installerer en trygg eller ukjent fil på datamaskinen når Download Insight full rapport er satt til Alltid.

  • Kjører eller installerer en ustabil fil på datamaskinen når alternativet Gi beskjed om dårlig stabilitet er slått på.

I vinduet kan du se detaljer om risikoelementet, som navn og adresse til kilden filen ble lastet ned fra. Du får også informasjon om klareringsnivå og bruk av filen i fellesskapet.

I vinduet Trussel oppdaget kan du også velge en handling du vil utføre på filen. Velg mellom følgende alternativer:

Fjern denne filen

Med dette alternativet kan du fjerne filen fra datamaskinen.

Blokker dette programmet fra å kunne utføre flere handlinger

Med dette alternativet kan du beholde filen på datamaskinen, men hindre den i å kjøre.

Tillat dette programmet å fortsette

Med dette alternativet kan du installere det kjørbare programmet.

I tillegg til disse alternativene, får du også følgende i Trussel oppdaget :

Flere detaljer

Viser viktig informasjon som du bør lese.

Når du klikker på denne koblingen, åpnes vinduet File Insight. Dette vinduet viser informasjon som opprinnelse, aktivitet, klarering og fellesskapets bruk av filen.

Mer informasjon

Hvis du klikker på denne koblingen, føres du til Symantecs webområde, der du kan finne ut mer om filen.

Om Download Insight

Slå Informasjon om nedlasting av og på

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v26448541_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011