Andre produkter

Trussel oppdaget

Vinduet Trussel oppdaget vises hvis du gjør ett av følgende:

  • Kjører eller installerer en utrygg fil på datamaskinen når Download Insight full rapport er satt til Ikke bevist.

  • Kjører eller installerer en utrygg fil på datamaskinen når Download Insight full rapport er satt til Alltid.

I vinduet kan du se detaljer om risikoelementet, som navn og adresse til kilden filen ble lastet ned fra. Du får også informasjon om klareringsnivå og bruk av filen i fellesskapet.

I vinduet Trussel oppdaget kan du også velge en handling du vil utføre på filen. Velg mellom følgende alternativer:

Gjenopprett denne filen

Gjenoppretter sikkerhetsrisikofilen fra isolasjonen til datamaskinen

Fjern denne filen fra loggen

Fjerner sikkerhetsrisikofilen fra sikkerhetsloggen

Send til Symantec

Sender sikkerhetsrisikofilen til Symantec

I noen tilfeller identifiserer kanskje ikke Norton 360 Online et element som en sikkerhetsrisiko, men du mistenker likevel at elementet er infisert. I slike tilfeller kan du bruke dette alternativet til å sende elementet inn til Symantec for videre analyse.

Du kan bruke ikonet øverst i vinduet til å kopiere dataene i dette vinduet til utklippstavlen. Når du har kopiert innholdet til utklippstavlen, kan du åpne et dokument, lime inn dataene og lagre dokumentet. Du kan også bruke koblingen Les mer til å gå til Symantecs webområde, hvis du vil vite mer om filen. Du finner dette alternativet nederst i vinduet.

Om Download Insight

Slå Informasjon om nedlasting av og på

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v26448521_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 26/08/2011