Andre produkter

Sikkerhetsrisiko oppdaget

Vinduet Fant en sikkerhetsrisiko gir deg alternativer for å håndtere sikkerhetsrisikoer som blir oppdaget.

I dette vinduet kan du se generell informasjon om risikoen, og hvordan den kan påvirke datamaskinen.

Vinduet Fant en sikkerhetsrisiko gir deg ulike alternativer for å håndtere sikkerhetsrisikoer. Alternativene som vises i vinduet, varierer avhengig av type risiko og hvor alvorlig den er. Du kan bruke disse alternativene til å velge hva du vil gjøre med risikoen.

Her følger noen av alternativene du finner i vinduet:

Gjenopprett

Gjenoppretter sikkerhetsrisikoen fra isolasjonen til datamaskinen.

Dette alternativet er kun tilgjengelig for oppdagede virustrusler.

Fjern fra loggen

Fjerner sikkerhetsrisikoen fra sikkerhetsloggen.

Fjern denne filen (kan føre til at leseren lukkes) (anbefales)

Fjerner sikkerhetsrisikoen fra datamaskinen.

Tillat dette programmet å fortsette

Med dette alternativet kan du kjøre og installere den kjørbare filen.

Blokker og fjern (anbefales)

Blokkerer og fjerner det mistenkelige programmet fra datamaskinen.

Blokker dette programmet fra å kunne utføre flere handlinger (anbefales)

Blokkerer programmet når SONAR oppdager unormal aktivitet.

Utelat dette programmet

Utelater sikkerhetsrisikoen fra fremtidige søk.

Norton 360 Online legger sikkerhetsrisikoen til i tilsvarende utelatelsesliste.

I tillegg til disse alternativene kan du bruke koblingen Flere detaljer nederst på siden til å vise detaljert informasjon om sikkerhetsrisikoen. Koblingen Les mer er kun tilgjengelig for visse sikkerhetsrisikoer. Når du klikker på Les mer, åpnes Symantec-websiden. Denne siden inneholder detaljer knyttet til det valgte sikkerhetsrisikoelementet som du bør være klar over.

Du kan også bruke ikonet øverst i vinduet til å kopiere dataene i dette vinduet til utklippstavlen. Når du har kopiert innholdet til utklippstavlen, kan du åpne et dokument, lime inn dataene og lagre dokumentet.

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v26448136_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/09/2011