Andre produkter

Mistanke om e-postorm

Vinduet Mistanke om e-postorm gir deg alternativer for å håndtere e-poster som kan inneholde ormer.

I dette vinduet kan du se generell informasjon om risikoene, og hvordan den antatte ormen kan påvirke datamaskinen.

I vinduet Mistanke om e-postorm kan du velge hvilken handling du vil utføre. Velg mellom følgende alternativer:

Gjenopprett

Gjenoppretter den antatte e-postormen fra isolasjonen til datamaskinen.

Dette alternativet er kun tilgjengelig for oppdagede virustrusler.

Fjern fra loggen

Fjerner den isolerte e-postormen fra sikkerhetsloggen.

Send til Symantec

Sender sikkerhetsrisikoen til Symantec.

I noen tilfeller identifiserer kanskje ikke Norton 360 Online et element som en e-postorm, men du mistenker likevel at elementet er infisert. I slike tilfeller kan du bruke dette alternativet til å sende elementet inn til Symantec for videre analyse.

I tillegg til disse alternativene, kan du bruke koblingen Flere detaljer nederst i vinduet til å vise detaljert informasjon om sikkerhetsrisikoen.

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v26448133_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 16/02/2011