Mistanke om e-postorm

Vinduet Mistanke om e-postorm gir deg alternativer for å håndtere e-poster som kan inneholde ormer.

I dette vinduet kan du se generell informasjon om risikoene, og hvordan den antatte ormen kan påvirke datamaskinen.

I vinduet Mistanke om e-postorm kan du velge hvilken handling du vil utføre. Velg mellom følgende alternativer:

Gjenopprett

Gjenoppretter den antatte e-postormen fra isolasjonen til datamaskinen.

Dette alternativet er kun tilgjengelig for oppdagede virustrusler.

Fjern fra loggen

Fjerner den isolerte e-postormen fra sikkerhetsloggen.

Send til Symantec

Sender sikkerhetsrisikoen til Symantec.

I noen tilfeller identifiserer kanskje ikke Norton 360 Online et element som en e-postorm, men du mistenker likevel at elementet er infisert. I slike tilfeller kan du bruke dette alternativet til å sende elementet inn til Symantec for videre analyse.

I tillegg til disse alternativene, kan du bruke koblingen Flere detaljer nederst i vinduet til å vise detaljert informasjon om sikkerhetsrisikoen.

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v26448133_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 16/02/2011